№ з/п

Назва роботи та її етапів, здійснюваних в плановому році.

Виконавці, прізвище, науковий ступінь,

вчене звання, науковий керівник

Термін виконання

Очікувані наслідки, практичні, соціально-політичні результати

Початок

(рік, квартал)

Кінець

(рік,

квартал)

1

2

3

4

5

6

Кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень

1

Консолідація даних в технологіях багаторівневого інформаційного моніторингу Науковий керівник роботи д.т.н., професор

Голуб С.В.

Виконавці:

ст. в. Дяченко А.Ю.

Кондратенко В.Р.

Немченко В.В.

Немченко В.Ю.

Палаш С.Г.

2012

2015

Технологія консолідації даних в технологіях моніторингу з багаторівневим перетворенням інформації. Нові методи та засоби перетворення інформації, які дозволяють підвищити ефективність процесів управління в медицині, фізіології, освіті

2

Методи та засоби інтелектуальної підтримки прийняття рішень Науковий керівник роботи д.т.н., професор

Голуб С.В.

Виконавці:

к.т.н., доц. Жирякова І.А.

Немченко В.Ю.

Харченко А.В.

2014

2015

Розробка формальних моделей, методів та засобів інтелектуальної підтримки прийняття рішень, орієнтованих на вирішення задач, що погано формалізуються, та їх застосування для розробки адаптивних комп’ютерних систем

Опублікування статей, участь у конференціях

Кафедра інформаційних систем та медичних технологій

1

Розробка нових методів моделювання, верифікації та підвищення ефективності програм Науковий керівник роботи к.т.н., доц. Салапатов В.І., к.т.н., доц. Авраменко B.C.

2013

2015

Проведення семінару, опублікування статей, участь у конференціях, написання ПЗ

2

Інформаційні системи та медичні технології Науковий керівник роботи к.т.н., доц. Салапатов В.І., к.т.н., доц. Авраменко B.C.

2013

2015

Проведення семінару, опублікування статей, участь у конференціях, написання ПЗ

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

1

Розробка нових методів моделювання, верифікації та підвищення ефективності програм Науковий керівник роботи к.т.н., доц. Салапатов В.І.

2013

2015

Проведення семінару, опублікування статей, участь у конференціях, написання ПЗ

2

Методи та засоби моделювання складних систем з паралелізмом Науковий керівник роботи д.т.н., проф. Кузьмук В.В.

Виконавці:

к.т.н., доц. Супруненко О.О.,

к.ф.-м.н. Онищенко Б.О.

2013

2015

Проведення семінару, опублікування статей, участь у конференціях

3

Використання методів візуалізації в управлінні та діагностиці Науковий керівник роботи ст.в. Ярмілко А.В.

2013

2015

Проведення семінару, опублікування статей, участь у конференціях