Рейтинг успішності студентів денної форми навчання,
які навчаються за державним замовленням,
за результатами семестрового контролю
ІІ семестру 2016/2017 навчального року