Category: Новини

За допомогою меню Навчання → Рейтинг успішності → Контракт можна ознайомитись з рейтингом успішності студентів денної форми навчання, які навчаються за контрактом, за результатами семестрового контролю І семестру 2017/2018 навчального року.(станом на січень 2018 р.).

За допомогою меню Навчання → Рейтинг успішності → Державне замовлення можна ознайомитись з рейтингом успішності студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, за результатами семестрового контролю І семестру 2017/2018 навчального року.