Навчально-методичні посібники

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (Освітній ступінь «БАКАЛАВР») для студентів, які навчаються за спеціальностями «121 Інженерія програмного забезпечення», «122 Комп’ютерні науки», «123 Комп’ютерна інженерія», «124 Системний аналіз»

ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНИХ РОБІТ (Освітній ступінь «Магістр») для студентів, які навчаються за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки»

ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНИХ РОБІТ (Освітній ступінь «Магістр») для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз»