Рейтинг успішності студентів денної форми навчання, 
які навчаються за контрактом,
за результатами семестрового контролю  
І семестр 2017/2018 н. р. (станом на січень 2018 р.)