Рейтинг успішності студентів денної форми навчання,
які навчаються на контрактній основі,
за результатами семестрового контролю
ІІ семестру 2017/2018 навчального року