Альтернативні джерела енергії – сонце, вітер, водень

Альтернативні джерела енергіїЖолонко М.М. Альтернативні джерела енергії – сонце, вітер, водень. – Черкаси: Видавництво «Бізнес-стиль», 2013. –211 с.

Обговорюються конкретні шляхи застосування в малій енергетиці променевої енергії Сонця та її похідних – потоків вітру і води шляхом акумулювання в теплову, механічну, електричну та найбільш універсальну форму – водень з метою поступової відмови від використання традиційних невідновлюваних джерел – забруднювачів довкілля. Показана роль Сонця та інших зірок як первинних джерел енергії та генераторів масивніших за водень атомів і самого водню як деякого основного акумулятора, від якого можна одержати більшість видів енергії, що існують у природі.
Для студентів вузів і старшокласників, викладачів та інженерно-технічних працівників, аматорів-ентузіастів захоплюючої та перспективної справи розвитку власних енергозберігаючих технологій. Метою книги є популяризація наукових знань та їх застосування на практиці, підтримка вищої освіти, інформаційних технологій, спрямування молодої людини до активної життєвої позиції та прагнення зрозуміти природні явища, своє місце і роль у сучасному світі, який все ближче наближається до екологічної та гуманітарної катастрофи у зв’язку з прискореним спалюванням вуглеводневих повільно відновлюваних джерел енергії, забрудненням довкілля промисловими викидами, духовним і матеріальним зубожінням більшості населення планети на фоні казкового зростання матеріальних багатств небагатьох.