Викладачі кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

 

Осауленко Ігор Анатолійович
завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент

У 1998 закінчив Харківський авіаційний інститут, спеціальність «Робототехнічні системи та комплекси».

У 2000 р. закінчив Харківський державний економічний університет, спеціальність «Фінанси».

У 2003 р. успішно була захищена дисертація зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. Тема дисертації: «Системне моделювання процесів функціонування та розвитку виробничо-технологічних систем».

З вересня 2003 р. займав посаду доцента кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького.

Від жовтня 2015 року і до тепер працює на посаді завідувача кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень.

Основні дисципліни, які викладає: «Інтелектуальний аналіз даних», «Паралельні обчислювальні процеси», «Інформаційні технології в сучасній економіці», «Теорія керування», «Теорія прийняття рішень».

Кількість наукових і методичних праць – більше 60.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Scopus
ORCID

 

Чемерис Маргарита Миколаївна
доцент, кандидат технічних наук

В 2001 р. закінчила Черкаський державний технологічний університет здобула ОКР «спеціаліст», спеціальність «Промислова екологія та охорона навколишнього  середовища», кваліфікація «інженер-еколог».

Кандидат технічних наук з 14.04.2010 р.. Дисертацію захистила 28 січня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Черкаського державного технологічного університету НАН України за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації: «Інформаційна технологія оцінки та прогнозування ризиків захворювання населення від впливу шкідливих домішок водних ресурсів».

17.01.2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень.

З 02.09.2002 р. по 30.06.2004 р.  працювала в Черкаському державному технологічному університеті викладачем кафедри інформатики.

З 2004 р. і по теперішній час працює на посаді доцента в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Моніторинг та методи контролю довкілля», «Управління інвестиціями та інноваціями в медицині», «Системи підтримки прийняття рішень в медицині», «Моделювання бізнес-процесів», «Основи управління ризиками».

Кількість наукових і методичних праць – більше 20.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – 15 років.

 

Жирякова Ірина Анатоліївна
доцент, кандидат технічних наук

У 2000 р. закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, галузь знань «Фізико-математичні науки», напрям підготовки «Математика», спеціальність «Математика».

З 2001 р. працювала в ЗОШ № 22.

З 01.08.2002 р. працювала в Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту.

У 2009 р. в Одеському національному політехнічному університеті успішно була захищена дисертація зі спеціальності 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Тема дисертації: «Об’єктно-орієнтовані моделі і інструментальні засоби дослідження феномена сфокусованої уваги».

З 2011 р. і по теперішній час працює на посаді доцента в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Теорія прийняття рішень», «Теорія розпізнавання образів», «Системи штучного інтелекту», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем», «Генетичні алгоритми», «Спеціалізовані експертні системи».

Кількість наукових і методичних праць – 96 друкованих праць.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – 16 років.

 

Любченко Костянтин Миколайович
старший викладач

У 1994 році закінчив Черкаський державний педагогічний інститут (зараз Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького) та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “Математика” з присвоєнням кваліфікації спеціаліста “Учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки”.

У цьому ж році прийнятий на посаду асистента кафедри математики, а з січня 2000 року працює на посаді старшого викладача факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем.

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Нейронні мережі», «Математичні основи подання знань», «Генетичні алгоритми», «Системи штучного інтелекту», «Інформаційно-комунікаційні технології».

Створює комп’ютерні програми для наукових досліджень та навчання, зокрема, Master of Logic, а також для проведення інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Розумники», які сприяють розвитку ерудиції й абстрактно-логічного мислення студентів. Є керівником гуртка “Інтелект“.

На протязі багатьох років організовує поїздки на навчально-наукову базу “Сокирно”, передусім з метою оздоровлення і згуртовування колективу.

Кількість наукових і методичних праць – більше 70.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – більше 28 років.