Викладачі кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

 

Осауленко Ігор Анатолійович
завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент

У 1998 закінчив Харківський авіаційний інститут, спеціальність «Робототехнічні системи та комплекси».

У 2000 р. закінчив Харківський державний економічний університет, спеціальність «Фінанси».

У 2003 р. успішно була захищена дисертація зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. Тема дисертації: «Системне моделювання процесів функціонування та розвитку виробничо-технологічних систем».

З вересня 2003 р. займав посаду доцента кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького.

Від жовтня 2015 року і до тепер працює на посаді завідувача кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень.

Основні дисципліни, які викладає: «Інтелектуальний аналіз даних», «Паралельні обчислювальні процеси», «Інформаційні технології в сучасній економіці», «Теорія керування», «Теорія прийняття рішень».

Кількість наукових і методичних праць – більше 60.

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

 

Чемерис Маргарита Миколаївна
доцент, кандидат технічних наук

В 2001 р. закінчила Черкаський державний технологічний університет здобула ОКР «спеціаліст», спеціальність «Промислова екологія та охорона навколишнього  середовища», кваліфікація «інженер-еколог».

Кандидат технічних наук з 14.04.2010 р.. Дисертацію захистила 28 січня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Черкаського державного технологічного університету НАН України за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації: «Інформаційна технологія оцінки та прогнозування ризиків захворювання населення від впливу шкідливих домішок водних ресурсів».

17.01.2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень.

З 02.09.2002 р. по 30.06.2004 р.  працювала в Черкаському державному технологічному університеті викладачем кафедри інформатики.

З 2004 р. і по теперішній час працює на посаді доцента в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Моніторинг та методи контролю довкілля», «Управління інвестиціями та інноваціями в медицині», «Системи підтримки прийняття рішень в медицині», «Моделювання бізнес-процесів», «Основи управління ризиками».

Кількість наукових і методичних праць – більше 20.

Науково-педагогічний стаж – 15 років.

 

Бушин Ігор Миколайович
доцент, кандидат фізико-математичних наук

У 1986 р. закінчив Черкаський педагогічний інститут за спеціальністю «Фізика і математика».

З 1989 р. працював у Черкаському педагогічному інституті.

У 1995 році успішно захистив кандидатську дисертацію з спеціальності 01.04.13 – фізика металів. Тема дисертації: «Комп‘ютерне моделювання аномального масопереносу при імпульсному навантаженні».

З 2005 р. і по теперішній час працює на посаді доцента в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи. 

Основні дисципліни, які викладає: «Технологія системного програмування», «Сучасні технології розробки web-додатків», «Закономірності розвитку технічних систем», «Web-середовище та бази даних».

Кількість наукових і методичних праць – більше 30.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – більше 30 років.

 

Любченко Костянтин Миколайович
старший викладач

У 1994 році закінчив Черкаський державний педагогічний інститут (зараз Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького) та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “Математика” з присвоєнням кваліфікації спеціаліста “Учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки”.

У цьому ж році прийнятий на посаду асистента кафедри математики, а з січня 2000 року працює на посаді старшого викладача факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем.

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Алгоритми навчання в системах штучного інтелекту», «Математичні основи подання знань», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Генетичні алгоритми», «Системи штучного інтелекту», «Нейронні мережі», «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Створює комп’ютерні програми для наукових досліджень та навчання, зокрема, Master of Logic, а також для проведення інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Розумники», які сприяють розвитку ерудиції й абстрактно-логічного мислення студентів. Є керівником гуртка “Інтелект“.

На протязі багатьох років організовує поїздки на навчально-наукову базу “Сокирно”, передусім з метою оздоровлення і згуртовування колективу.

Кількість наукових і методичних праць – більше 60.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – більше 25 років.

 

Авраменко Артем Сергійович
викладач

У 2013 р. закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, напрям підготовки «Системні науки та кібернетика», спеціальність «Системи і методи прийняття рішень».

З 01.10.2013 р. і по теперішній час працює на посаді викладача в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Операційні системи», «Теорія алгоритмів», «Технології створення програмних продуктів», «Проектування інформаційних систем».

Кількість наукових і методичних праць – більше 15.

Науково-педагогічний стаж – 4 роки.