Вибіркові внутрішньогалузеві дисципліни
для магістрантів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
на 2-й семестр 2020-2021 н. р.

Назва дисципліни
(номер ОК у освітній програмі)

Посилання на анотацію/силабус

Вибірковий блок 1
1 Сучасна теорія керування Посилання
2 Колективна розробка програмного забезпечення Посилання
Вибірковий блок 2
1 Програмне забезпечення інтелектуальних систем Посилання
2 Розробка спеціалізованих експертних систем Посилання