Теми курсових та кваліфікаційних робіт

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

Кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень

Кафедра інформаційних технологій

Навчально-методичні посібники

Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційних робіт бакалавра спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання)

Дипломне проектування (Освітній ступінь «БАКАЛАВР») для студентів, які навчаються за спеціальностями «121 Інженерія програмного забезпечення», «123 Комп’ютерна інженерія»

Дипломне проектування (Освітній ступінь «БАКАЛАВР») для студентів, які навчаються за спеціальностями «122 Комп’ютерні науки», «124 Системний аналіз»

Виконання та оформлення випускних робіт (Освітній ступінь «Магістр») для студентів, які навчаються за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки»

Виконання та оформлення випускних робіт (Освітній ступінь «Магістр») для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз»