Нормативні дисципліни
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

1 курс

Програмування та алгоритмічні мови

Вступ до інженерія програмного забезпечення

Вища математика

2 курс

Об’єктно-орієнтоване програмування

Чисельні методи в інформатиці

Алгоритми та структури даних

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Людино-машинна взаємодія

3 курс

Програмування на асемблері

Комп’ютерна графіка

Аналіз вимог до програмного забезпечення

4 курс

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Технології захисту інформації