Нормативні дисципліни
Спеціальність 124 «Системний аналіз»

Історія та культура України

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Математичний аналіз

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Теорія ймовірностей, статистика та емпіричні методи

Основи медичних знань

Іноземна мова

Фізичне виховання

Фізика (вибрані розділи)

Англійська мова професійного спрямування

Системний аналіз

Вступ до спеціальності

Програмування та алгоритмічні мови

Дискретна математика

Алгоритми та структури даних

Об’єктно-орієнтоване програмування

Технологія створення програмних продуктів

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Теорія прийняття рішень

Операційні системи

Організація баз даних і знань

Комп’ютерні мережі

Аналіз даних та знань

Теорія керування

Крос-платформенне програмування

Case-технології

Моделювання систем

Методи ти засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Програмування на Асемблері

Чисельні методи в інформатиці