Викладачі кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

 

Онищенко Борис Олегович
завідувач кафедри,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна адреса: boris@cdu.edu.ua

У 1999 році закінчив з відзнакою математичний факультет Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького (з 2003 року Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького) за спеціальністю «Математика і фізика».

Після закінчення університету почав працювати асистентом кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем на факультеті інформаційних технологій і біомедичної кібернетики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

З листопада 2002 року по жовтень 2005 року навчався в аспірантурі Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики. Основний напрямок наукової діяльності – стохастична глобальна оптимізація.

У квітні 2006 року захистив кандидатську дисертацію по темі «Мінорантні методи глобальної стохастичної оптимізації». Науковий керівник: д.ф.-м.н. Норкін Володимир Іванович.

З 2006 року по теперішній час працює на посаді доцента, а з 2015 року – завідувача кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем на факультеті обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», «Математичні методи дослідження операцій (Методи оптимізації та дослідження операцій)», «Функціональний аналіз», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Сучасні методи розв’язування задач в дискретному програмуванні», «Паралельне програмування для багатопроцесорних обчислювальних систем», «Технологія візуального програмування», «Розробка крос-платформенних програмних систем».

Області професійних інтересів: паралельні обчислювальні процеси, розробка паралельних високопродуктивних алгоритмів, дослідження операцій, глобальна оптимізація, стохастичне програмування, розробка методів стохастичної глобальної оптимізації, розробка програмного забезпечення для мобільних платформ.

Кількість наукових і методичних праць – більше 30.

Науково-педагогічний стаж – 17 років.

 

Салапатов Володимир Іванович
кандидат технічних наук, доцент

Електронна адреса: v_salapatov@ukr.net

У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю  «Електронні обчислювальні системи».

З 01.04.1971 р. працював в Київському науково-дослідному інституті радіоелектроніки на посаді інженера.

З 01.06.1973 р. працював в Київському інституті Автоматики у відділі АСУ ТП на посаді старшого інженера.

У період з 01.09.1974 р по 31.08.1976 р. – служба в лавах радянської армії, старший лейтенант-інженер.

З 01.11.1976 р. по 31.08.1997 р. працював в Київському політехнічному інституті старшим інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, доцентом. У 1982 р успішно захистив дисертацію на стику спеціальностей 05.13.13 – комп’ютерні системи та компоненти та 05.13.11 – системне програмування. Тема дисертації: «Принципи, методи та засоби автоматизованої розробки базового програмного забезпечення для спеціалізованих міні- та мікро-ЕОМ».

З 1997 р. по 1998 р працював в агенції маркетингу та реалізації АМІР адміністратором комп’ютерної мережі.

З 1998 р. по 1999 р. працював у ПП «Весотра Інтернейшнл» фахівцем мережної бази даних.

З 01.02.2000 р. працює спочатку завідувачем кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, а з 24.12.2001 р. і по даний час – на посаді декана факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. 

Основні дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Програмування на Асемблері», «Проектування та розробка трансляторів», «Паралельні обчислювальні процеси», «Теорія паралельних та розподілених систем».

Кількість наукових і методичних праць – більше 70.

Науково-педагогічний стаж – 39 років.

 

Супруненко Оксана Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент

Електронна адреса: ra-oks@i.ua

У 1988 р. вступила до Черкаської філії Київського політехнічного інституту (з 1991 – Черкаський інженерно-технологічний інститут).

У 1993 р. закінчила Черкаський інженерно-технологічний інсти­тут, спеціальність «Металорізальні верстати та інструменти».

З серпня 1993 р. працювала інженером-конструктором відділу механізації та автоматизації Черкаського державного заводу хімреактивів.

З 01.11.1996 р. навчалась у аспірантурі Черкаського державного технологічного університету.

З 01.11.1999 р. працювала в Черкаському державному техноло­гічному університеті.

З 01.09.2001 р. працює у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

У 2005 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ) успішно захистила дисертацію зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації: «Функціональне та імітаційне моделювання технічних систем за допомогою модифікованих мереж Петрі».

З 2006 р. і по сьогодні працює на посаді доцента в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, виконує обов’язки заступника завідувача кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем з навчально-методичної роботи. 

Основні дисципліни, які викладає: «Чисельні методи і інформатиці», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Безпека програм та даних», «Методологія та організація наукових досліджень», «Технології захисту даних», «Новітні інформаційні технології в науці і освіті», «Інструментальні засоби математичного моделювання».

Кількість наукових і методичних праць – 115.

Науково-педагогічний стаж – 17 років.

 

Гук Віталій Іванович
кандидат технічних наук

Електронна адреса: vitally.guk.15@gmail.com

У 1982 р. закінчив Московський авіаційний інститут за спеціальністю «Прикладна математика», спеціалізація – «Застосування засобів обчислювальної техніки в інженерних розрахунках» та отримав кваліфікацію інженер-математик.

З 01.10.1982 р. по 30.09.1985 навчався в очній аспірантурі Московського авіаційного інституту.

У 1986 р. в Московському авіаційному інституті успішно була захищена дисертація з спеціальності 05.14.08 – «Перетворення видів енергії».

1986 – 1989 р.р. ст. інженер, ведучий інженер ЦКБ «Сокіл» (м. Черкаси).

1989 – 1992 р.р. доцент кафедри обчислювальної техніки Черкаського інженерно-технологічного інституту.

1992 – 2005 р.р. директор приватного підприємства «Видавництво «Монограф».

2005 – 2013 р.р. доцент кафедри інформаційних технологій та економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

З 2014 – по теперішній час доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького

Основні дисципліни, які викладає: «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз», «Математичні методи дослідження операцій».

Кількість наукових і методичних праць – більше 30.

Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

 

Ярмілко Андрій Васильович
кандидат технічних наук

Електронна адреса: a-ja@ukr.net

Трудову діяльність розпочав на Золотоніському комбінаті хлібопродуктів у метрологічній службі на посаді слюсаря з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики І-ІІ розрядів (1980-1981 р.р. ).

У 1986 р. закінчив Київський політехнічний інститут, факультет інформатики та обчислювальної техніки, спеціальність «Автоматика і телемеханіка».

З 09.04.1986 р. працював у Всесоюзному науково-дослідному проектно-конструкторському інституті технології електротехнічного виробництва в м. Черкаси, який входив до складу Науково-виробничого об’єднання «Ротор» та міжнародного науково-виробничого об’єднання СЕЛТО. З 1993 р. – провідний інженер-програміст у відділі лазерної технології НВФ СЕЛТО-Лазер. Переважно займався розробкою, дослідженням та впровадженням програмно-керованих технологій лазерної обробки, а також розробкою спеціалізованих програмних засобів автоматизації проектних робіт.

З 01.10.1999 р. працює на кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, з 2007 р. – на посаді старшого викладача.

У 2015 р. в Інституті проблем математичних машин і систем Національної Академії наук України (м. Київ) захистив дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації: «Інформаційна технологія управління високотемпературними виробничими процесами за даними відеоспостереження».

Основні дисципліни, які викладає: «Сучасна теорія управління», «Людино-машинна взаємодія», «Групова динаміка і комунікації», «Метрологія», «Моніторинг та методи контролю довкілля», «Проектний практикум», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів».

Кількість наукових і методичних праць – більше 50.

Науково-педагогічний стаж – 17 років.

 

Порубльов Ілля Миколайович
старший викладач

Електронна адреса: ilya.porublyov@gmail.com

З вересня 1995 р. по червень 2000 р. навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спеціальність «Інформатика». Захистив дипломну роботу «Задача вибору варіантів при побудові систем мінімальної вартості з заданою нижньою межею надійності» та отримав диплом «Спеціаліст з інформатики, викладач математики та інформатики».

З 02.09.2002 по 31.08.2007 р.р. – асистент кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького (до 25.09.2003, Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького).

З 2002 по 2013 р.р. (на умовах сумісництва) – вчитель Черкаської гімназії №9 ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області.

У період з 2003-2006 р.р. – аспірант Інституту механіки національної академії наук України ім. С.П. Тимошенка.

З 31.08.2007 р. по теперішній час – старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Області професійних інтересів: алгоритми та “алгоритмічні” олімпіади з інформатики (програмування; аналіз складності алгоритмів; дискретна математика та методика її викладання; основи програмування та методика їх викладання; обчислювальна геометрія.

Основні дисципліни, які викладає: «Дискретна математика», «Алгоритми та структури даних», «Програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Кількість наукових і методичних праць – 10.

Науково-педагогічний стаж – 13 років.

 

Блакова Ольга Анатоліївна
викладач

Електронна адреса: O_Blakova@ukr.net

У 1989 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут, спеціальність  «Математика та фізика».

З 1989 р. по 1993 р. працювала  в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу № 89 «Віночок» на посаді вихователя.

З 1993 р. по 1999 р. працювала в Черкаському державному університеті на посаді старшого лаборанта та асистента кафедри алгебри та інформатики фізико-математичного факультету.

У період з 1994-1995 р.р. працювала в Черкаській загальноосвітній школі I-III ступенів № 6 на посаді вчителя математики.

З 2000 року по даний час працює на посаді викладача кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», «Інформатика та інформаційні технології», «Інформатика та комп`ютерна техніка», «Основи інформатики», «Інформатика і системологія». «Новітні інформаційні технології в освітньому процесі», «Технології захисту інформації».

Кількість наукових і методичних праць – більше 10.

Науково-педагогічний стаж – 23 роки.