Нормативні дисципліни
Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

2 курс

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Чисельні методи в інформатиці

Теорія алгоритмів

Теорія ймовірностей та математична статистика

3 курс

Комп’ютерні мережі

Організація баз даних і знань

4 курс

Технології захисту інформації

Проектування інформаційних систем

Управління ІТ-проектами