Програми практик

Кафедра інформаційних технологій

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Виробнича проектно-технологічна для 3-го курсу (ОС бакалавр): 4 тижні, 180 годин, 6 кредитів

Виробнича переддипломна практика (ОС бакалавр): 4 тижні, 180 годин, 6 кредитів

Виробнича переддипломна практика (ОС магістр)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Виробнича проектно-технологічна для 3-го курсу (ОС бакалавр): 4 тижні, 180 годин, 6 кредитів

Виробнича переддипломна практика (ОС бакалавр): 4 тижні, 180 годин, 6 кредитів