Студентське самоврядування ФОТІУС – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації основних завдань щодо забезпечення виконання ними своїх обов’язків, захисту своїх прав, сприяння гармонічному розвитку особистості студента, формування у них навичок майбутніх фахівців, а також участі в управлінні факультетом. У своїй діяльності органи самоврядування керуються Конституцією України, Законом України “Про вищу освіту”, наказами Міністерства освіти і науки України та Положенням про органи студентського самоврядування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Згідно із статтею 38 Закону України “Про вищу освіту” основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об ‘ єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння працевлаштуванню випускників;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Склад студентської ради

1. Загребельна Дар’я Олександрівна, 3-й курс – голова
2. Молчанов Єгор Олександрович, 1-й курс – виборний представник
3. Кушнір Олена Сергіївна, 2-й курс – заступник голови
4. Царьова Альона Тарасівна, 1-й курс – секретар
5. Шинкаренко Анастасія Вікторівна, 2-й курс – голова інформаційного сектору
6. Марай Амір Халід, 1-й курс – голова культмасового сектору
7. Метеля Альбіна Олександрівна, 2-й курс
8. Гончар Антон Сергійович, 1-й курс
9. Горбатюк Максим Андрійович, 1-й курс
10. Копійченко Ростислав Володимирович, 2-й курс
11. Кочерга Каріна Володимирівна, 2-й курс
12. Кривко Анна В’ячеславівна, 1-й курс
13. Лесів Анастасія Василівна, 1-й курс
14. Мальцев Ярослав Віталійович, 1-й курс