Студентське самоврядування ФОТІУС – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації основних завдань щодо забезпечення виконання ними своїх обов’язків, захисту своїх прав, сприяння гармонічному розвитку особистості студента, формування у них навичок майбутніх фахівців, а також участі в управлінні факультетом. У своїй діяльності органи самоврядування керуються Конституцією України, Законом України “Про вищу освіту”, наказами Міністерства освіти і науки України та Положенням про органи студентського самоврядування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Згідно із статтею 38 Закону України “Про вищу освіту” основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об ' єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння працевлаштуванню випускників;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Склад студентської ради

1

 

Голова студентської ради
Федейко Валерія Вікторівна

2

 

Заступник голови
Литвин Юлія Володимирівна

3

 

Секретар
Колібабчук Ірина Анатоліївна

4

 

Профспілковий комітет
Явник Олексій Дмитрович

5

 

Інформаційний відділ
Шаповал Олег Сергійович

6

 

Науковий відділ
Теплий Михайло Андрійович

7

 

Спортивний відділ
Стефанюк Богдан Васильович

8

 

Культурно-масовий відділ
Бабко Руслан Борисович