Студентське самоврядування ФОТІУС – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації основних завдань щодо забезпечення виконання ними своїх обов’язків, захисту своїх прав, сприяння гармонічному розвитку особистості студента, формування у них навичок майбутніх фахівців, а також участі в управлінні факультетом. У своїй діяльності органи самоврядування керуються Конституцією України, Законом України “Про вищу освіту”, наказами Міністерства освіти і науки України та Положенням про органи студентського самоврядування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Згідно із статтею 38 Закону України “Про вищу освіту” основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об ‘ єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння працевлаштуванню випускників;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Склад студентської ради


Голова СР
Царьова Альона Тарасівна
Замісник голови СР
Кушнір Олена Сергіївна
Виборний представник СР
Зима Ілля Павлович
 


Секретар
Голуб Денис Анатолійович
Голова інформаційного сектору
Шинкаренко Анастасія Вікторівна
Голова cектору з питань гуртожитків
Ковбаса Владислав Сергійович
 


Голова освітнього сектору
Яненко Юрій Олександрович
Голова культурно-масового сектору
Молчанов Єгор Олександрович
Голова сектору зовнішніх зв’язків
Масенко Марія Сергіївна
 


Помічник голови інформаційного сектору
Пудзерей Дарʼя Ростиславівна
Голова спортивного сектору
Шелегеда Поліна Романівна
Помічник голови спортивного сектору
Марʼян Віталій Сергійович
 
 
Помічник голови спортивного сектору
Павлик Ігор Васильович