Студентське самоврядування ФОТІУС – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації основних завдань щодо забезпечення виконання ними своїх обов’язків, захисту своїх прав, сприяння гармонічному розвитку особистості студента, формування у них навичок майбутніх фахівців, а також участі в управлінні факультетом. У своїй діяльності органи самоврядування керуються Конституцією України, Законом України “Про вищу освіту”, наказами Міністерства освіти і науки України та Положенням про органи студентського самоврядування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Згідно із статтею 38 Закону України “Про вищу освіту” основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об ‘ єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння працевлаштуванню випускників;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Склад студентської ради

Голова – Загребельна Дар’я Олександрівна (КН-19)
1. Шмиголь Ярослав Вячеславович (КН-19)
2. Олексюк Богдан Юрійович (КН-19)
3. Дорожко Андрій Романович (КН-19)
4. Бондаренко Валерія Вікторівна (КТ-18) 
5. Кузьменко Єкатєріна Олександрівна (КС-19)
6.Мельник Наталія Вадимівна (КІ-18)
7. Овчаренко Іван Миколайович (КТ-19)
8.Вакулінський Олександр Юрійович (КІ-18)
9. Падалка Іван Андрійович (КС-19)
10.Овчаренко Максим Павлович (КС-19)