ГРАФІК-КАЛЕНДАР НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 2018 – 2019 н. р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
студентів денної форми навчання ФОТІУС на ІІ півріччя 2018-2019 н. р.


ГРАФІК
перескладання заліків, екзаменів комісіям студентів денної форми навчання
за ІІ семестр 2018-2019 навчального року

ГРАФІК
перескладання заліків та екзаменів викладачам студентів денної форми навчання
за ІІ семестр 2018-2019 навчального року


Розклади занять по тижнях
2-го семестру 2018-2019 навчального року

1-й тиждень

5-й тиждень

9-й тиждень

13-й тиждень

17-й тиждень

2-й тиждень

6-й тиждень

10-й тиждень

14-й тиждень

3-й тиждень

7-й тиждень

11-й тиждень

15-й тиждень

4-й тиждень

8-й тиждень

12-й тиждень

16-й тиждень


ГРАФІК
передзахистів та захистів дипломних робіт
студентів денної та заочної форм навчання ФОТІУС
освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» у 2018-2019 н.р.

РОЗКЛАД
екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання
за ІІ семестр 2018-2019 навчального року
 (1-2 курс, магістри)

ГРАФІК
проведення екзаменів студентів денної форми навчання
за
ІІ семестр 2018-2019 навчального року (3 курс)

РОЗКЛАД
залікової сесії студентів денної форми навчання
за
ІІ семестр 2018-2019 навчального року (1-3 курс, магістри)

ГРАФІК
проведення заліків студентів денної форми навчання 4-го курсу за ІІ семестр 2018-2019 навчального року

РОЗКЛАД
екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 4-го курсу за ІІ семестр 2018-2019 навчального року


ГРАФІК
перескладання заліків та екзаменів викладачам
студентів денної форми навчання за 1-ий семестр 2018-2019 навчального року

ГРАФІК
повторного складання заліків, диференційованих заліків і екзаменів комісіям
студентів денної форми навчання за I семестр 2018-2019 навчального року

ГРАФІК
передзахистів та захистів дипломних робіт
студентів денної та заочної форм навчання ФОТІУС освітніх ступенів «магістр» та «бакалавр»
у 2018-2019 н.р.

ГРАФІК
проведення заліків
студентів денної форми навчання за 1-ий семестр 2018-2019 навчального року

ГРАФІК
проведення екзаменів
студентів денної форми навчання за 1-ий семестр 2018-2019 навчального року


Розклади занять по тижнях
1-го семестру 2018-2019 навчального року

1-й тиждень

5-й тиждень

9-й тиждень

13-й тиждень

2-й тиждень

6-й тиждень

10-й тиждень

14-й тиждень

3-й тиждень

7-й тиждень

11-й тиждень

15-й тиждень

4-й тиждень

8-й тиждень

12-й тиждень


ГРАФІК
повторного перескладання заліків, екзаменів комісіям
студентів денної форми навчання за 2-ий семестр 2017-2018 навчального року

ГРАФІК
перескладання заліків та екзаменів викладачам
студентів денної форми навчання за 2-ий семестр 2017-2018 навчального року