ГРАФІК-КАЛЕНДАР навчального процесу на 2017 – 2018 н. р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
студентів денної форми навчання на І півріччя 2017-2018 н. р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
студентів денної форми навчання на ІІ півріччя 2017-2018 н. р.

_________________________________________

Розклад на 17 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року

Завантажити

Розклад на 16 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 15 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року

ГРАФІК
передзахистів та захистів дипломних робіт
студентів денної та заочної форм навчання ФОТІУС
освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр», ОКР «спеціаліст» у 2017/2018 н.р.

Завантажити

РОЗКЛАД
екзаменаційної сесії
студентів денної форми навчання за ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Завантажити

РОЗКЛАД
залікової сесії
студентів денної форми навчання за ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Завантажити

Розклад на 14 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 13 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року

ГРАФІК
повторного перескладання заліків та екзаменів комісіям
студентів денної форми навчання 4-го курсу за IІ семестр 2017-2018 навчального року

ГРАФІК
перескладання заліків та екзаменів викладачам
студентів денної форми навчання 4-го курсу за ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Розклад на 12 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 11 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року

Розклад на 10 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 9 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року

РОЗКЛАД
екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 4-го курсу
за ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Завантажити

ГРАФІК
проведення заліків студентів денної форми навчання 4-го курсу
за ІІ семестр 2017-2018 навчального року

Завантажити

Розклад на 8 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 7 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 6 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 5 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 4 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 3 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 2 тиждень 2-го семестру 2017-2018 навчального року

ГРАФІК 
перескладання заліків та екзаменів викладачам 
студентів денної форми навчання за 1-ий семестр 2017-2018 навчального року

Розклад на 14 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року

ГРАФІК
проведення екзаменів студентів денної форми навчання за 1-ий семестр 2017-2018 навчального року

ГРАФІК
проведення заліків студентів денної форми навчання за 1-ий семестр 2017-2018 навчального року

Розклад на 13 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 12 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 11 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 10 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 9 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 8 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 7 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 6 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 5 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 4 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 3 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року

ГРАФІК
перескладання заліків та екзаменів викладачам студентів-магістрантів (2-ий рік навчання)
денної форми навчання за 1-ий семестр 2017-2018 навчального року

ГРАФІК
проведення підсумкового контролю студентів-магістрантів (2-ий рік навчання) денної форми навчання
за 1-ий семестр 2017-2018 навчального року

Розклад на 2 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 2-й і 3-й тиждень 1-го семестру 2017-2018 н. р. для магістрів
Розклад на 1 тиждень 1-го семестру 2017-2018 навчального року
Розклад на 1 вересня 1-го семестру 2017-2018 навчального року