Інформаційні пакети навчальних дисциплін
кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Дискретна математика

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Математичний аналiз

Лiнiйна алгебра

Безпека програм та даних
(Технології захисту інформації)

Чисельні методи в інформатиці

Алгоритми та структури даних

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Методологія та організація наукових досліджень

Чисельні методи

Обчислювальна техніка та програмування

Об’єктно-орієнтоване програмування

Математичні методи дослідження операцій
(Методи оптимізації та дослідження операцій)

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних
технологій

Паралельне програмування для багатопроцесорних
обчислювальних систем

Розробка крос-платформенних програмних систем

Сучасні методи розв’язування задач в дискретному
програмуванні

Технологія візуального програмування

Функціональний аналіз

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Людино-машинна взаємодія

Метрологія

Проектний практикум

Сучасна теорія управління