Програми практик

Кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень

Спеціальність 124 «Системний аналіз»

Виробнича проектно-технологічна практика для 3-го і 1-го (скор.) курсів (ОС бакалавр)

Виробнича переддипломна практика для 4-го і 2-го (скор.) курсів (ОС бакалавр)

Виробнича науково-дослідна практика (ОС магістр)