Наукова діяльність студентів
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 18-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2016, 30 травня – 2 червня 2016 р.

XIII международна научна практична конференция «НОВИНАТА ЗА НАПРЕДНАЛИ НАУКА – 2017»

Materials of the xv international scientific and practical conference AREAS OF SCIENTIFIC THOUGHT-2018/2019

Materiály xv mezinárodní vĕdecko – praktická konference VĚDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI -2019

ІІІ науково-практична конференція «Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації», 22 грудня 2021 р.

Третя міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси» (ІМТСК-2021), 27-28 травня 2021 р.

2023 рік

 1. Весельський О.С. Проектування та розробка моделюючого середовища для дослідження динамічних характеристик програмних компонентів. // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2023). IV міжнародна науково-практична конференція, 25-26 травня 2023 р., Черкаси, Україна. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2023. – С. 14-16. (https://fotius.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/Book_IMTCK_2023.pdf)
 2. Буряк Д.О. Пошарове відтворення елементів контурів поточного слайсу програми керування 3D-друком / Д.О. Буряк, А.В. Ярмілко // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2023) : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2023 р., Черкаси, Україна. –  Черкаси  :  Черкаський  національний  університет  імені  Богдана Хмельницького, 2023. – С. 45-47.
 3. Ярмілко А.В., Голик Р.Р. Браузерний менеджер збірки Firmware. Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2023) : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2023 р., Черкаси, Україна. –  Черкаси  :  Черкаський  національний  університет  імені  Богдана Хмельницького, 2023. – С. 58-60.
 4. Ярмілко А.В., Даценко Д.В. Програмна інженерія HMI-розширень вбудованих систем. Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2023) : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2023 р., Черкаси, Україна. –  Черкаси  :  Черкаський  національний  університет  імені  Богдана Хмельницького, 2023. – С. 60-63.
 5. Бойко С.С. Управління екструзією філамента для FDM-друку / С.С. Бойко, А.В. Ярмілко // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2023) : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2023 р., Черкаси, Україна. –  Черкаси: Черкаський  національний  університет  ім.  Богдана Хмельницького, 2023. – С. 84-86.
 6. Мисюра Ю.О. Ідентифікація та локалізація об’єктів на зображеннях з використанням криптографічних методів / Ю.О. Мисюра, А.В. Ярмілко // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2023) : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2023 р., Черкаси, Україна. –  Черкаси  :  Черкаський  національний  університет  імені  Богдана Хмельницького, 2023. – С. 93-95.
 7. Гук В.І., Голуб Д.А. Алгоритм розрахунку напряму на сонце. // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2023). IV міжнародна науково-практична конференція, 25-26 травня 2023 р., Черкаси, Україна. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2023. – С. 16-20. (https://fotius.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/Book_IMTCK_2023.pdf)
 8. Бойко С.С. Експериментальна установка для дослідження програмного забезпечення управління екструзією філаменту // Матеріали XXV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2023», 10 ‒ 11 травня 2023 р., Черкаси, Україна. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2023. ‒ С. 933-935.
 9. Голик Р.Р. Методи доступу webApp до системних ресурсів // Матеріали XXV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2023», 10 ‒ 11 травня 2023 р., Черкаси, Україна. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2023. ‒ С. 939-942.
 10. Даценко Д.С. Оптимізація GUI бібліотеки формування HMI вбудованих систем // Матеріали XXV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2023», 10 ‒ 11 травня 2023 р., Черкаси, Україна. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2023. ‒ С. 948-951.

2021 рік

 1. Супруненко О.О., Аль-Савах М.М. Моделювання та аналіз динамічних властивостей програмних сервісів та їх компонентів. // Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації, III науково-практична конференції Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України: матеріали, 22 грудня 2021 р. Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2021. – С. 96-102.
 2. Ярмілко А.В., Розломій І.О., Мисюра Ю.О. Застосування хеш-методів у криптографічному аналізі потоків інформації. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. Вип. 6/2021 (303). С. 49–54. DOI 10.31891/2307-5732-2021-301-5-49-54
 3. Ярмілко А.В., Нікітюк В.С. Моделювання групової поведінки автономних агентів за сценарієм консолідації. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2021. Вип. 6/2021 (131). С. 66–72. DOI: 10.30929/1995-0519.2021.6.66-72
 4. Мормуль О.І.  Визначення  динамічних  параметрів  об’єкта,  заданого ознакою форми // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : збірник матеріалів XXІIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (22–23 квітня 2021, м. Черкаси). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. – С. 541-542.
 5. Мисюра Ю.О. Програма відновлення текстових повідомлень з багатократним виправленням помилок [Текст] // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021» : збірник матеріалів XXІIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (22–23 квітня 2021, м. Черкаси). Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С. 539-540.
 6. Нікітюк В.С. Методи забезпечення варіації сценаріїв руху автономних агентів у дослідницькому програмному середовищі // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених (Родзинка – 2021) : збірник матеріалів XXІIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (22–23 квітня 2021, м. Черкаси). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. – С. 545-547.
 7. Ярмілко А.В., Нікітюк В.С. Використання біонічних принципів при моделюванні руху угрупування автономних агентів / А.В. Ярмілко, В.С. Нікітюк // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27–28 травня 2021, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 22-24.
 8. Мисюра Ю.О., Розломій І.О., Ярмілко А.В. Знаходження сторонніх включень у послідовному потоці інформації / Ю.О. Мисюра, І.О. Розломій, А.В. Ярмілко // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27–28 травня 2021, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 114-115.
 9. Аль-Савах М.М. Особливості застосування архітектурного шаблону MVC для розробки мобільних додатків під операційну систему Android. // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021): збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 р., Черкаси, Україна). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 60-62.
 10. Мормуль О. І., Ярмілко А.В. Моделювання динамічних параметрів багатоагентної сцени за результат­тами візуального спостереження руху агентів / О.І. Мормуль, А.В. Ярмілко // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27–28 травня 2021, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 24-26.
 11. Кравченко Е.Л., Ярмілко А.В. Формування аудіовізуального портрету емоційних станів / Е.Л. Кравченко, А.В. Ярмілко // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27–28 травня 2021, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 121-123.
 12. Губенко О.В., Літвінов Р.Р., Олексюк Б.Ю., Поліщук Д.С., Сухіна А.С., Ярмілко А.В. «THE.ГРОМАДЯНИН»: конкурсний проєкт на хакатон «МІСТО НОВИХ ІДЕЙ» // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27–28 травня 2021, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 139-141.
 13. Іванов М.О., Ярмілко А.В. Аналіз динаміки об’єктів за технологією RTLS / М.О. Іванов, А.В. Ярмілко // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції (27–28 травня 2021, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 147-149.
 14. Ярмілко А.В., Нікітюк В.С. Імітаційне моделювання консолідованого руху автономних агентів / А.В. Ярмілко, В.С. Нікітюк // Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища (INUDECO 21) : збірник матеріалів VІ Міжнародної конференції (27–29 квітня 2021, м. Славутич). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 304-306.
 15. Дядюн С.В., Супруненко О.О. Порівняння алгоритмів PPO та SAC для задачі пошуку агентом заданого об’єкту. // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021). Третя міжнародна науково-практична конференція, 27-28 травня 2021 р., Черкаси, Україна. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 117-121.

2020 рік

 1. Нікітюк В.С. Віртуальне середовище моделювання консолідованого руху автономних самокерованих модулів // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених (Родзинка – 2020) : збірник матеріалів XXІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (23–24 квітня 2020, м. Черкаси). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. – С. 402-403.
 2. Нікітюк В.С., Ярмілко А.В. Web-сервіс для дослідження динаміки автономних самокерованих модулів у процесі моделювання консолідованого руху // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2020): збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (27–29 травня 2020, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. – С. 19-21.
 3. Швець В.П., Гребенович Ю.Є. Інформаційні системи управління організаціями та особливості їх розробки // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2020): збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (27–29 травня 2020, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. – С. 33-35.
 4. Аль-Савах М.М., Гребенович Ю.Є. Особливості програмного забезпечення в галузі ІТ для HR-менеджерів // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2020): збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (27–29 травня 2020, м. Черкаси). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. – С. 36-38.
 5. Колісник Б.В., Гук В.І. Оцінка точності даних веб-сервісу DarkSky по швидкості вітру // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси» (ІМТСК-2020) – 27-29 травня 2020. – Черкаси: Вид. ЧНУ, 2020. – C. 52-56.
 6. Іванов М.О., Розломій І.О. Засоби 2D та 3D графіки в процесі підготовки майбутніх рятувальників // Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів (13 травня 2020) – Черкаси, 2020. – С. 97-98.
 7. Черненко Д.М., Розломій І.О. Математичне моделювання складних процесів у сф.пожежної безпеки // Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів (13 травня 2020) – Черкаси, 2020. – С. 121-123.
 8. Супруненко О.О., Федейко В.В. Модель тестування програмних модулів // Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Moderní vymoženosti vědy – 2020». – 2020. – Vol.10. – Praha: Publishing House «Education and Science» – С. 74-76.

2019 рік

 1. Popova O. Adaptation of flexible project management models based on Scrum and Kanban technologies. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Vol. 4, No. 2(48). – PP 4-10. (DOI: 10.15587/2312-8372.2019.180459).
 2. Федейко В.В. Супруненко О.О. Автоматизація верифікаційних процедур у програмних проектах // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні моделюючі технології, системи та компоненти» ІМТСК-2019 – 29-31 травня 2019. – Черкаси: Вид. ЧНУ, 2019. – C. 19-21.
 3. Popova O., Byesyedina S. Batch reports generation system – data integration and visualization using SQL Server Services. // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні моделюючі технології, системи та компоненти» ІМТСК-2019 – 29-31 травня 2019. – Черкаси: Вид. ЧНУ, 2019. – С. 25-29.
 4. Дядюн С.В., Супруненко О.О. Дослідження параметрів налаштування механізмів керування VR-об‘єктами. // Materials of the XV International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought – 2018/2019», – 2018. – Vol. 13. Construction and architecture. Mathematics. Modern information technology. Technical science. Chemistry and chemical technology. – Sheffield: Science and education LTD. – S. 43-45.

2018 рік

 1. Гребенович Ю.Є., Аль-Савах М.М. Програмне забезпечення для розвитку реактивних і розумових здібностей дитини. // Mатериали XIV международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука – 2018», Volume 9. – София: «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2018, С. 28-30.
 2. К. Г. Шевченко Концепція розробки прикладної програми-тьютора для розв’язання СЛАР методом Гаусса // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2018» / XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – с. 553-556.
 3. Дядюн С.В., Супруненко О.О. Моделі керування об’єктами у технології віртуальної реальності. // Materiály XII mezinárodní vědecko – praktická konference «Věda a vzdělávání – 2018». – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – С. 40-42.

2017 рік

 1. Супруненко О.О., Саєнко Є.М. Програмне середовище аналізу моделей на основі інтерпретацій мереж Петрі. // Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2017», T. 11: Fizyka. Matematyka. Techniczne nauki. Współczesne informacyjne technologie. Geografia i geologia. Przemyśl: Nauka i studia. – S. 70-72.
 2. Саєнко Є.М., Супруненко О.О. Засоби побудови та аналізу моделей з паралелізмом. // Материали за IX международна научна практична конференция “Новини за академични изследвания – 2017”, – 15-22 май, 2017. – Т. 10. Строителство и архитектура. География и геология. Математика. Технически науки. Физика. Съвременните информационни технологии. – София: “БялГРАД-БГ” ООД. – С. 63-65.
 3. Жицький Ю.О., Ярмілко А.В. Удосконалений метод формування планів завантаження поромів автотранспортними засобами // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2017: Дванадцята міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (Чернігів, 26-29 червня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 185-188.
 4. Савченко А.С., Ярмілко А.В. Управління людським потенціалом компанії засобами інтроформаційного впливу // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів: ХVI Міжнародна науково-технічна конференція. Матеріали конференції (Кременчук, 3 – 5 листопада 2017 р.). – Кременчук: КрНУ, 2017. – С. 107-109.
 5. Жицький Ю.О., Ярмілко А.В. Удосконалений метод оптимального завантаження контейнера // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці / Міжнар. наук.- практ. конф. – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 163-165.

2016 рік

 1. Денисенко О.О. Програмний засіб відновлення розмитих зображень // XVIII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених “Родзинка – 2016”», редкол.: О.В. Черевко, С.В. Корновенко та ін. ­­­– Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – с. 135.
 2. Жуков Б.С., Супруненко О.О. Дослідження програмного засобу функціонування доповненої реальності // Materiály XII mezinárodní vědecko – praktická konference «Věda a vznik – 2016». – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – C. 79-81.
 3. Супруненко О.О., Лісун А.Г. Засоби імітаційного моделювання детермінованого та недетермінованого вибору в алгоритмічних конструкціях // System analysis and Information Technology SAIT – 2016: 18-th international conference SAIT-2016, Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016. Proceedings. – ESC “IASA” NTUU “KPI”, 2016. – 440 p. (Текст: укр., рус., англ.) – С. 169-170. (0,2 друк.арк.) (ISBN 978-966-2748-83-3)(http://sait.kpi.ua/media/filer_public/73/32/7332a68e-e93b-4c57-a3c8-66f11ee074cd/sait2016ebook.pdf)

2015 рік

 1. Глобов С.С., Онищенко Б.О. Використання регулярних виразів для пошуку та аналізу директив OpenMP // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні та моделюючі технології» ІМТ-2015. – Черкаси: ЧНУ, 2015. – С. 14.
 2. Ольшевський Р.О., Онищенко Б.О. Web-система для побудови UML діаграм // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні та моделюючі технології» ІМТ-2015. – Черкаси: ЧНУ, 2015. – С. 37.
 3. Солодовніков Я.І. Програмне забезпечення екстреної допомоги користувачам мобільних пристроїв. // Materials of the XI International scientific and practical conference, «News of modern science – 2015», – 2015. – Modern information technologies: Software. – Sheffield: Science and education LTD – S. 38-39.
 4. Саєнко Є.М., Ярмілко А.В. Швидкий пошук зображень за зразком // Сучасні тенденції розвитку системного програмування: наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2015: тези доп. / Національний авіаційний університет – К.: НВФ «Славутич-Дельфін», 2015. – С. 37.
 5. Свідерській М.Ю., Ярмілко А.В. Система віддаленого управління смартфоном // Сучасні тенденції розвитку системного програмування: наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2015: тези доп. / Національний авіаційний університет – К.: НВФ «Славутич-Дельфін», 2015. – С. 30.
 6. Отамась В.В., Ярмілко А.В. Використання кластеризації зображень при обробці рентгенівських знімків // Інформаційні технології: теорія, інновації, практика: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15-18 грудня 2015: тези доп. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dist.pntu.edu.ua/mod/book/view.php?id=37879&chapterid=1796 (дата звернення 15.12.2015).
 7. Савченко А.С., Ярмілко А.В. Відображення та підтримка актуальності розкладу занять // Інформаційні технології: теорія, інновації, практика: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15-18 грудня 2015: тези доп. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dist.pntu.edu.ua/mod/book/view.php?id=37871&chapterid=1781 (дата звернення 15.12.2015).

2014 рік

 1. Дражевський О.М., Онищенко Б.О. Методи 3-D реконструкції за растровими зображеннями // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні та моделюючі технології» ІМТ-2014. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С. 23.
 2. Солодовніков Я.І., Онищенко Б.О. Web орієнтована система суддівської сигналізації // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні та моделюючі технології» ІМТ-2014. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С. 32.
 3. Горбенко О.О., Супруненко О.О. Комплексна модель захисту у системі батьківського контролю // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». – Díl 35. Moderní informační technologie. Praha: Publishing House «Education and Science» (27 ledna – 05 února 2014 roku) – 2014. – Том 35. – C. 56-59.
 4. Супруненко О.А., Корольчук А.О. Особенности реализации программного обеспечения составления расписания ВУЗа // X Międzynarodowa konferencja naukowa i praktyczna “Nauka i Edukacja bez granic – 2014” (7-15.12.14) – Vol. 25. – Przemysl: Nauka i Studia. – S. 103-105.

2013 рік

 1. Гнесюк Б.А., Супруненко О.О. Методи динамічної верифікації програмного коду на основі інтерпретацій мереж Петрі // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 1/2 (61). – С. 24-27. (http://journals.uran.ua/eejet/article/view/8926/7738)
 2. Терновський С.В. Салапатов В.І., Коваленко С.О., Супруненко О.О. Спосіб оцінки анаеробної працездатності за стрибковим тестом з біологічним зворотнім зв’язком // Тезисы и доклады Юбилейной международной конференции «Интегративная медицина» / под ред. Тараненко Е.А., Сиряковской Е.И., Еремеева Б.Н., 18 мая 2013 года, г. Киев. – К.: Алтимед, 2013. – С. 105-106.
 3. Suprunenko O., Korolthuk A. Technologies a simulation for the university timetable. // Ural scientific herald. – Uralsk: LLP Uralnauchkniga, 2013. – № 1. – P. 28–32.

2012 рік

 1. Лозова О.Г., Онищенко Б.О., Сиволовський І.М., Супруненко О.О. Про можливість реалізації директив технології OpenMP для мови програмування Ада // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 5/2 (59). – С. 6-11. (http://journals.uran.ua/eejet/article/view/4136/3899)
 2. Литовченко О.В., Супруненко О.О. Інструментарій динамічного моделювання програмних систем для медичної галузі // Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси, 23-25 квітня 2012 р./ Ред.кол.: Соловйов В.М. (відп. за випуск) та ін. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 141-142.
 3. Пархоменко Г.А., Пархоменко О.А., Супруненко О.А. Програмні засоби управління програмними проектами з візуальними механізмами контролю етапності робіт на основі мереж Петрі // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 14-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2012, Київ, 24 квiтня 2012 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2012. – 443 с. – Текст: укр., рос., англ. – С. 392. (http://sait.kpi.ua/media/filer_public/cd/0a/cd0a3b0a-82b1-45a1-8ba2-507f157bdcf6/sait2012ebook.pdf)

2011 рік

 1. Супруненко О.О., Пасєка О.В. Застосування управляючих мереж Петрі для моделювання деяких задач теорії розкладів. // Вісник ЧНУ. Прикладна математика та інформатика. – 2011. – № 194. – С. 121-128. (https://drive.google.com/file/d/1U3tlxMZroadJcamcnjoWXR_Mo_IUd8dZ/view?usp=sharing)
 2. Парнюк А.М., Волошин М.В., Єремеєв Б.М. Моделювання паралельних процесів в інформатиці та медицині. / За наук. ред. проф. Кузьмука В.В., доц. Супруненко О.О.: Монографія. – Черкаси: ЧНУ, 2011. – 124 с. (8,83 ум. друк. арк.) (http://eprints.cdu.edu.ua/373/1/Парнюк_Моделювання_паралель_проц2.pdf)