Category: Новини

  1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – 1 серпня
  2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 1 серпня
  3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр»: для спеціальностей, які складають вступні випробування у закладі освіти – 8 серпня (для вступників на заочну форму навчання (за контрактом) на основі ОС магістра або ОКР спеціаліста – 21 липня)
  4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – 9 серпня

  1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – з 12 по 26 липня (з 12 по 20 липня – для осіб, які мають право складати співбесіди, вступні іспити та проходити творчі конкурси)
  2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – з 12 по 24 липня
  3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр» – з 12 по 26 липня (для спеціальностей, які складатимуть єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО – з 2 по 26 липня)
  4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – з 12 липня по 4 серпня.

Адреса приймальної комісії ФОТІУС: 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, ауд. 332.