Нормативні дисципліни
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

КТ-18

Комп’ютерні системи

Інженерія програмного забезпечення

Системне програмне забезпечення

Захист інформації в комп’ютерних системах

КТ-19

Системне програмування

Комп’ютерні мережі

Організація баз даних

Архітектура комп’ютерів

КТ-20

Об’єктно-орієнтоване програмування

Електротехніка та електроніка

Теорія ймовірностей та математична статистика

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Алгоритми та методи обчислень

Інструментальні засоби проектування та розробки сучасних електронних пристроїв

Системне програмування

КТ-21

Українська мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Дискретна математика

Програмування та алгоритмічні мови

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Вступ до комп’ютерної інженерії