Інформаційні пакети навчальних дисциплін
кафедри інформаційних технологій


Сертифікація та стандартизація програмних продуктів

Біомедична кібернетика та телемедицина

Верифікація та тестування програмного забезпечення

Економіка програмного забезпечення

Економіка та бізнесЕкономіка та бізнес

Електротехніка та електроніка

Компютерні мережі

Компютерна електроніка

Компютерна лінгвістика

Компютерна схемотехніка та архітектура компютера Архітектура компютера

Медичні програмно апаратні комплекси

Операційні системи

Організація баз даних і знань

Організація ІТ бізнесу

Основи патентознавства

Патентознавство та авторське право

Програмування та алгоритмічні мови

Проектування автоматизованих інформаційних систем та технологій

Проектування інформаційних систем

Проектування компютерних мереж

Проектування компютерних систем з розподіленими базами даних

Професійна практика програмної інженерії

Розробка системних додатків

Теорія алгоритмів

Теорія ймовірності ймовірнісні процеси та математична статистика

Тестування та захист програмного забезпечення

Технічні засоби медичної діагностики

Технології компютерного проектування

Технологія створення програмних продуктів

Управління ІТ проектів

Цифрова обробка біомедичних сигналів