Викладачі кафедри інформаційних технологій

 

 

Веретельник Віталій Васильович
Завідувач кафедри
кандидат технічних наук, доцент

Електронна адреса: veretelnyk.vitaliy@gmail.com

У 1999 р закінчив Черкаський політехнічний технікум, спеціальність «Монтаж та експлуатація електрообладнання підприємств і цивільних споруд».

У 2005 р. закінчив Черкаський державний технологічний університет, напрям підготовки «Комп’ютерна інженерія», спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі».

З 2006  р. по 2009  р. навчався в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету.

У 2013 р. у Черкаському державному технологічному університеті захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації: «Методи та засоби підвищення швидкості та достовірності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів».

З 2005 р. працював на посаді старшого викладача в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, керівник науково-практичного гуртка по кафедрі. Основні дисципліни, які викладає: «Електротехніка та електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів», «Цифрова обробка біомедичних сигналів», «Технології комп’ютерного проектування», «Медичні програмно-апаратні комплекси».

З вересня 2019 року і по теперішній час очолює кафедру інформаційних технологій.

Кількість наукових і методичних праць – 23, із них: 16 статей, 3 методичні вказівки, 4 тези доповідей.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – 12 років.

Scopus
ORCID
Google scholar

 

Розломій Інна Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент

Електронна адреса: inna-roz@vu.cdu.edu.ua

У 2011 р. закінчила Черкаський державний бізнес-коледж за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення».

У 2014 р. закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

З 01.09.2014 р. по 01.09.2017 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі інформаційних технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

У 2018 р. у Черкаському державному технологічному університеті захистила дисертацію на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації: «Методи та засоби протидії фальсифікації електронних документів».

Лауреат Обласної премії молодих науковців Черкащини 2023 року.

З 01.09.2017 р. по 01.09.2018 р. працювала викладачем циклової комісії програмування відділення інформаційних технологій Черкаського державного бізнес-коледжу.

З 01.09.2018 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри інформаційних технологій в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, з 30.04.2024 р. – на посаді доцента.

Основні дисципліни, які викладає: «Організація баз даних і знань», «Комп’ютерні мережі», «Спеціалізовані бази даних NoSQL», «Гнучкі технології розробки ІТ-проєктів», «Технології захисту інформації», «Blockchain технології», «Проєктування комп’ютерних систем з розподіленими базами даних», «Проєктування комп’ютерних мереж», «Віртуальна реальність та розширена реальність».

Наукові інтереси: інформаційна безпека, методи криптографічного перетворення інформації, інтернет речей, бази даних, Big data.

Кількість наукових і методичних праць – понад 150.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – 6 років.

Scopus
ORCID
Google scholar

 

Косенюк Григорій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

Електронна адреса: grig@ukr.net

У 1977 році закінчив ВПІА імені проф. М.Є Жуковського, спеціальність «Радіотехнічні засоби пілотованих літальних апаратів», кваліфікація «Військовий інженер з радіотехніки».

У 1986 році у ВПІА імені проф. М.Є Жуковського захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 «Озброєння і військова техніка військово-повітряних сил».

У 2000 р. закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З 01.09.2002 року і по теперішній час працює в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького на посаді доцента кафедри інформаційних технологій.

Основні дисципліни, які викладає: «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика», «Сертифікація та стандартизація програмних продуктів», «Теорія інформації та кодування», «Економіка програмного забезпечення».

Кількість наукових і методичних праць – 102.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – понад 50 років.

Scopus
ORCID
Google scholar

 

Царик Тетяна Юріївна
кандидат технічних наук, старший викладач

Електронна адреса: Tanya_oleinikova@ukr.net

У 2000 р. закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація «Інженер-програміст».

З 01.09.2002 р. працювала в Черкаському державному технологічному університеті.

У 2011 р. у Черкаському державному технологічному університеті захистила дисертацію зі спеціальності 05.13.06 –інформаційні технології. Тема дисертації: «Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання».

З 2005 р. і по теперішній час працює на посаді старшого викладача в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького

Основні дисципліни, які викладає: «Проєктування інформаційних систем», «Управління проєктами», «Вступ до спеціальності».

Кількість наукових і методичних праць – 22, із них: 7 статей, 1 методичні вказівки, 14 тез доповідей.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – 25 років.

ORCID
Google scholar

 

Стабецька Тетяна Анатоліївна
кандидат технічних наук, старший викладач

Електронна адреса: tatiana_ami@ukr.net

У 2010 р. закінчила Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю «Математика».

З 2010 р. по 2012 р. працювала викладачем вищої математики у Черкаському художньо-технічному коледжі.

З 2012 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету.

З 2016 р. по 2019 р. працювала на посаді асистента кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії. Викладала дисципліни «Основи криптографічного захисту інформації», «Безпека програмного забезпечення комп’ютерних систем», «Організаційне забезпечення захисту інформації».

У 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації: «Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення довільної кількості аргументів».

З вересня 2019 р. і по теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри інформаційних технологій в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, виконує обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи ФОТІУС. 

Основні дисципліни, які викладає: «Дискретна математика», «Алгоритми та структури даних», «Розробка системних додатків».

Наукові інтереси: інформаційна безпека, методи криптографічного перетворення інформації, СЕТ-шифрування.

Кількість наукових і методичних праць – 20, з них: 9 статей, 10 тез доповідей та 1 методичні рекомендації.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж роботи – 7 років.

ORCID
Google scholar

 

Нагорний Віктор Анатолійович
кандидат фізико-математичних наук

Електронна адреса: viktor.nahornyi.77@vu.cdu.edu.ua

У 1999 р. закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

З листопада 1999 по жовтень 2002 року навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультеті кібернетики.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття звання кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем”. Тема дисертації: “Побудова агентних моделей на основі керуючого простору”.

З серпня 2003 року по липень 2005 року працював доцентом на кафедрі інформаційних технологій та економічної кібернетики Черкаської академії менеджменту (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту).

З серпня 2005 року по серпень 2010 року працював доцентом на кафедрі економічної кібернетики Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

З травня 2024 року працює на посаді старшого викладача кафедри інформаційних технологій в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Комп’ютерна електроніка», «Вбудовані системи збору та обробки даних», «Обробка інформації в режимі реального часу».

Наукові інтереси: ефективні алгоритми обробки даних, агентно-орієнтовані системи, інтернет речей.

Кількість наукових і методичних праць – понад 10.

Науково-педагогічний стаж – 7 років.

 

Авраменко Артем Сергійович
викладач

У 2013 р. закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, напрям підготовки «Системні науки та кібернетика», спеціальність «Системи і методи прийняття рішень».

З 01.10.2013 р. і по теперішній час працює на посаді викладача в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Системне програмне забезпечення», «Системне програмування», «Організація системного інтерфейсу».

Кількість наукових і методичних праць – більше 15.

Сертифікати.

Науково-педагогічний стаж – 10 років.

 

Мисюра Юлія Олександрівна
викладач

Електронна адреса: julmisura@vu.cdu.edu.ua

У 2021 р. закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення».

З 01.10.2023 р. і по теперішній час працює на посаді викладача в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Комп’ютерні системи та технології проектування».

Наукові інтереси: інформаційна безпека, криптографія, аналіз даних, Big data.

Кількість наукових і методичних праць – понад 10.

Науково-педагогічний стаж – 1 рік.

Scopus
ORCID
Google scholar

 

Науменко Сергій Васильович
викладач, аспірант

Електронна адреса: sergey.naumenko94@vu.cdu.edu.ua

У 2013 р. закінчив Черкаський політехнічний технікум за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення».

У 2016 р. закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Системне програмування».

З 01.09.2022 р. навчається в аспірантурі на кафедрі інформаційних технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Лауреат Обласної премії молодих науковців Черкащини 2024 року.

Full Stack senior developer в компанії Active Bridge, LLC.

З 01.02.2024 р. до тепер працює на посаді викладача кафедри інформаційних технологій в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Операційні системи», «Технологія створення програмних продуктів».

Наукові інтереси: інформаційна безпека, інтернет речей, бази даних, вебтехнології.

Кількість наукових праць – 30.

Науково-педагогічний стаж – 1 рік.

Scopus
ORCID
Google scholar