Викладачі кафедри інформаційних технологій

 

 

Авраменко Валентин Семенович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна адреса: ABBASoft@ukr.net

У 1965 р. закінчив Одеський державний університет ім. І. Мечнікова, напрям підготовки «Математика», спеціальність «Обчислювальна математика».

З 1965 р. по 1987 р. працював у Всесоюзному науково-дослідницькому інституті технічної фізики ім. акад. Б.І. Забабахіна.

З 1987 р. по 1994 р. – головний інженер кущового інформаційно-обчислювального центру комбінату «Черкаспромстрой».

У 1979 р. в інституті прикладної математики ім. В. Келдиша захистив дисертацію на здобуття кандидати фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.10 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Тема дисертації: «Розробка і дослідження багатоцільового математичного забезпечення діалогових інформаційних систем». У 1985 р. присвоєно наукове звання – старший науковий співробітник.

З 2004 р. та по теперішній час працює на посаді доцента в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, з 2012 р. виконує обов’язки зав. кафедри інформаційних технологій факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем.

Основні дисципліни, які викладає: «Теорія алгоритмів», «Технологія створення програмних продуктів», «Операційні системи», «Проектування інформаційних систем», «Комп’ютерна лінгвістика», «Тестування та захист програмного забезпечення».

Кількість наукових і методичних праць – 68, із них: 2 монографії, 10 підручників.

Науково-педагогічний стаж – 39 років.

 

Бєсєдіна Світлана Валеріївна
кандидат технічних наук, доцент

Електронна адреса: bes_sv@ukr.net

У 2004 р. закінчила Черкаський інститут соціального управління, економіки та права, напрям підготовки «Комп’ютерна інженерія», спеціальність «Среціалізовані комп’ютерні системи».

З 01.10.2004 р. працювала в Черкаському державному технологічному університеті.

У 2009 р. у Черкаському державному технологічному університеті захистила дисертацію зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації: «Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодів».

З 2009 р. і по теперішній час  працює на посаді доцента в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, виконує обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи ФОТІУС. 

Основні дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Проектування комп’ютерних мереж», «Проектуванням комп’ютерних систем та мереж», «Розробка системних додатків», «Біомедична кібернетика та телемедицина».

Кількість наукових і методичних праць – 39, із них: 1 патент, 17 статей, 2 навчальних посібники, 1 методичні вказівки, 18 тез доповідей.

Науково-педагогічний стаж – 14 років.

 

Косенюк Григорій Володимирович|
кандидат технічних наук, доцент

Електронна адреса: grig@ukr.net

У 1977 році закінчив ВПІА імені проф. М.Є Жуковського, спеціальність «Радіотехнічні засоби пілотованих літальних апаратів», кваліфікація «Військовий інженер з радіотехніки».

У 1986 році у ВПІА імені проф. М.Є Жуковського захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.14 «Озброєння і військова техніка військово-повітряних сил».

У 2000 р. закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З 01.09.2002 року і по теперішній час працює в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького на посаді доцента кафедри інформаційних технологій.

Основні дисципліни, які викладає: «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика», «Патентознавство та авторське право», «Сертифікація та стандартизація програмних продуктів», «Організація ІТ-бізнесу», «Економіка та бізнес».

Кількість наукових і методичних праць – 99.

Науково-педагогічний стаж – 50 років.

 

Веретельник Віталій Васильович
кандидат технічних наук, старший викладач

Електронна адреса: veretelnyk.vitaliy@gmail.com

У 1999 р закінчив Черкаський політехнічний технікум, спеціальність «Монтаж та експлуатація електрообладнання підприємств і цивільних споруд».

У 2009 р. закінчив Черкаський державний технологічний університет, напрям підготовки «Комп’ютерна інженерія», спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі».

У 2013 р. у Черкаському державному технологічному університеті захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації: «Методи та засоби підвищення швидкості та достовірності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів».

З 2015 р. і по теперішній час працює на посаді старшого викладача в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, керівник науково-практичного гуртка по кафедрі, помічник декана факультету ОТІУС з охорони праці та пожежної безпеки.

Основні дисципліни, які викладає: «Електротехніка та електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів», «Цифрова обробка біомедичних сигналів», «Технології комп’ютерного проектування», «Медичні програмно-апаратні комплекси», «Сучасні методи та засоби діагностики».

Кількість наукових і методичних праць – 23, із них: 16 статей, 3 методичні вказівки, 4 тези доповідей.

Науково-педагогічний стаж – 6 років.

 

Царик Тетяна  Юріївна
кандидат технічних наук, старший викладач

Електронна адреса: Tanya_oleinikova@ukr.net

У 2000 р. закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація «Інженер-програміст».

З 01.09.2002 р. працювала в Черкаському державному технологічному університеті.

У 2011 р. у Черкаському державному технологічному університеті захистила дисертацію зі спеціальності 05.13.06 –інформаційні технології. Тема дисертації: «Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання».

З 2005 р. і по теперішній час працює на посаді старшого викладача в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького

Основні дисципліни, які викладає: «Проектування автоматизованих інформаційних систем та технологій», «Управління ІТ-проектами»,

Кількість наукових і методичних праць – 20, із них: 7 статей, 1 методичні вказівки, 12 тез доповідей.

Науково-педагогічний стаж – 16 років.

 

Розломій Інна Олександрівна
кандидат технічних наук, викладач

Електронна адреса: inna-roz@ukr.net

У 2011 р. закінчила Черкаський державний бізнес-коледж за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення».

У 2014 р. закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

З 01.09.2014 р. по 01.09.2017 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі інформаційних технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

У 2018 р. у Черкаському державному технологічному університеті захистила дисертацію на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації: «Методи та засоби протидії фальсифікації електронних документів».

З 01.09.2017 р. по 01.09.2018 р. працювала викладачем циклової комісії програмування відділення інформаційних технологій Черкаського державного бізнес-коледжу.

З 1.09.2018 р. і по теперішній час працює на посаді викладача кафедри інформаційних технологій в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Бази даних (Організація баз даних і знань)», «Комп’ютерні мережі».

Кількість наукових праць – 35, із них: 17 статей, 18 тези доповідей.

Науково-педагогічний стаж – 2 роки.