Науково-дослідні теми та проекти

На факультеті ведеться науково-дослідна робота за 10 напрямами.

Кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень

–       Методологія створення інтелектуальних інформаційних систем багаторівневого моніторингу

–       Інформаційні системи багаторівневого моніторингу в соціоекології

–       Інформаційні системи багаторівневого моніторингу в медицині

–       Інформаційні системи багаторівневого моніторингу мобільних роботів

–       Інтелектуальний аналіз текстів

–       Нові принципи обробки інформації у вимірювальних приладах

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

–       Розробка нових методів моделювання, верифікації та підвищення ефективності програм

–       Використання методів візуалізації в управлінні та діагностиці

–       Методи та засоби моделювання складних систем з паралелізмом

Кафедра інформаційних технологій

–       Інформаційні системи та медичні технології