ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Правила прийому у 2022 році

Особливості вступної кампанії 2022. Терміни

НАКАЗ МОН: затверджено календарний план організації та проведення НМТ у 2022 році

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 434 ВІД 12 ТРАВНЯ 2022 Р.
Про організацію та проведення у 2022 році національного мільтипредметного тесту

СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ: порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році заюстовано

Роз’яснення про зміст, структуру й оцінювання блоку НМТ з історії України

Роз’яснення про зміст, структуру й оцінювання математичного блоку НМТ

Роз’яснення про зміст, структуру й оцінювання блоку НМТ з української мови

Адреса деканату ФОТІУС: 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 79,
навчальний корпус № 3, ауд. 273

Телефон: (0472) 33-07-59