ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Адреса деканату ФОТІУС: 18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 79, навчальний корпус № 3, ауд. 273
Телефон: (0472) 33-07-59

Правила прийомупереглянути (особливу увагу зверніть на п.V. “Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування на навчання”, п.VI. “Порядок прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі до Університету” та п.VII. “Конкурсний відбір, його організація та проведення”).

*англійська, німецька, французька або іспанська мова

Перелік документів для вступу

Для вступників на перший курс ОС «бакалавр»

 • Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього (атестат)
 • Оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційна картка з результатами
 • Оригінал та копія документа, яка засвідчує особу та громадянство
 • Довідка про реєстрацію місця проживання у сільській місцевості (для осіб, які мають право на врахування сільського коефіцієнта при вступі)
 • Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
 • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см
 • Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції
 • Один конверт з маркою для відправлень в межах України

  Для вступників на перший курс зі скороченим (дворічним/трирічним) строком
  навчання або 2(3) курс за ОС «бакалавр» та перший курс ОС «магістр»

 • Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього (диплом)
 • Оригінал та копія документа, яка засвідчує особу та громадянство
 • Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
 • Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)
 • Оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» або спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі ОКР молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для певних спеціальностей за ОС «магістр»)
 • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см
 • Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції
 • Один конверт з маркою для відправлень в межах України

Примітка
Документи вкладаються у пластикову папку-скорозшивач з 2-3 файлами та у картонну папку.

Усі копії засвідчуються приймальною комісією на основі оригіналів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування або переведення на місця державного замовлення вступник подає у строки, встановлені Правилами прийому.