Виконання та оформлення випускних робіт. Освітній ступінь «Бакалавр»

Обложка_PrologАвраменко В. С., Бєсєдіна С. В. Виконання та оформлення випускних робіт. Освітній ступінь «Бакалавр»: навчально-методичний посібник. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2018. 227 с.

Навчальний посібник призначений для студентів ЧНУ, які навчаються за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз». У посібнику розкрито мету й задачі дипломного проектування, докладно охарактеризовані вимоги до структури, змісту і оформлення, також описані порядок, вимоги та критерії оцінки захисту випускних дипломних робіт. Матеріал посібника призначений для наукових керівників та рецензентів, студентів денної та заочної форм навчання, членів екзаменаційних комісій із захисту випускних робіт освітнього ступеня «бакалавр».