Вступ до програмної інженерії

%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b21

Вступ до програмної інженерії. Том 1. Історія розвитку. Основні поняття. Навчальний посібник. Друге видання. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015, -500 с.
ISBN 978-966-353-261-5

Вступ до програмної інженерії. Том 2. Основи програмної інженерії. Навчальний посібник. Друге видання. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015, -370 с.
ISBN 978-966-353-261-5

Мета даного посібника – сформувати уявлення про професію програміста та закласти основи для отримання навичок в області обчислювальної техніки, комп’ютерних наук та програмування, розвинути професійний світогляд майбутніх програмістів та адміністраторів комп'ютерних систем та мереж, орієнтувати їх бурхливому вирі нових ідей та технологій апаратного та програмного забезпечення, опе%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b22раційних систем і мов програмування.

У посібнику розглядаються вміст основних понять програмування, історія його розвитку, початкові відомості з інформатики, основні елементи мов програмування, принципи структурного програмування та основи програмування у середовищі Turbo Pascal.

У посібнику розглядаються вміст основних понять програмування, історія його розвитку, початкові відомості з інформатики, основні елементи мов програмування, принципи структурного програмування та основи програмування у середовищі Turbo Pascal.

Посібник розбитий на два томи. В першому томі надається еволюція розвитку комп’ютерної техніки та основи інформатики. У другому томі йдеться про основи програмування взагалі та конкретне застосування мови Pascal при розробці програм. Наводяться численні приклади перевірених програм.

Призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями по напрямках підготовки «Комп'ютерні науки», «Програмна інженерія», «Системний аналіз», «Комп'ютерна інженерія», «Інформатика та обчислювальна техніка», для студентів інших споріднених спеціальностей, а також учнів старших класів шкіл, технікумів, коледжів з поглибленим вивченням інформатики.