Дискретна математика

Обложка_PrologПорубльов І. М. Дискретна математика. Навчальний посібник для студентів 1-го курсу бакалаврату галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2018. – 220 с. ISBN 978-966-9730-48-3

Посібник містить матеріали з основних галузей дискретної математики, а саме: вступ до математичної логіки; множини та відношення; індуктивні засоби доведення; комбінаторика; графи та алгоритми на графах; мови, регулярні вирази та автомати. Викладення матеріалу поєднує класичний математичний підхід з орієнтованістю на галузі дискретної математики, найбільш потрібні спеціалістам з інформаційних технологій та комп’ютерних наук.
Посібник розрахований на студентів першого курсу бакалаврату, у першу чергу галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених.