Дослідження і проектування драйверів операційних систем

Дослідження  проєктування драйверів ОСДослідження проєктування драйверів ОС  Рудницький В.М., Бєсєдіна С.В., Кучук Г.А.  Дослідження і проектування драйверів операційних систем: навчальний посібник. – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2010. – 216 с.  ISBN 978-966-676-362-5

У навчальному посібнику авторами висвітлюються найсуттєвіші питання, пов’язані з дослідженням і проектуванням драйверів на прикладі операційної системи Windows NT 5. Матеріал посібника подано у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить контрольні запитання та задачі для освоєння лекційного курсу, тестові завдання для самоконтролю. Окрім того, в кінці кожної теми додається список необхідної літератури.
У цілому навчальний посібник “Дослідження і проектування драйверів операційних систем” значно поширює поле досліджень при вивченні сучасних операційних систем, формує базу для подальшого поглибленого вивчення системного програмування, і тому, без сумніву, буде корисним для викладачів та студентів, а також зацікавить науковців та спеціалістів-практиків.