Курс вищої математики

Курс вищої математики Курс вищої математики

Григоренко В.К., Жолонко М.М., Куцоконь О.О., Ричка С.А. Курс вищої математики. Ч.1. – Ч.: Чабаненко Ю., 2011. – 512 с. ISBN 978-966-493-270-4

Посібник містить основи математичного апарату і приклади його застосування. Наведено матеріал з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної, числових та функціональних рядів, диференціального числення функцій багатьох змінних. Посібник виконує функції довідника з вищої математики, але одночасно його можна розглядати і як дещо спрощений та добре ілюстрований підручник. Книга є першою частиною більш повного двотомного курсу для підготовки студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також для самоосвіти.