Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу

Обьектно щріентоване моделюванняЛитвинов В.В., Голуб С.В., Григор’єв К.М., Жигульська В.Ю. Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу. Навчальний посібник з дисципліни: «Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем». – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – 379 с. ISBN 978-966-2545-15-9

У навчальному посібнику описаний, процес проектування систем реального часу, вбудованих систем. Розглянуто всі етапи життєвого циклу розробки моделей, починаючи від аналізу і закінчуючи тестуванням.

Посібник призначений для вивчення модуля «Проектування комп’ютерних інформаційних систем реального часу» дисципліни «Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем» студентами, що навчаються за напрямом «Комп’ютерні науки». Він буде корисним також для науковців, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів та студентів, що займаються промисловою розробкою програмного забезпечення складних комп’ютерних інформаційних систем.