Машинно-залежна оптимізація коду програм

Машинно-залежна оптимізація коду программи

Салапатов В.І.Машинно-залежна оптимізація коду програм. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 104 с.ISBN 978-966-353-088-8

Монографія присвячена питанням оптимізації коду програм на останніх фазах роботи компіляторів. Особлива увага приділяється машинно-залежній оптимізації, яка на даний час не формалізована як теорія. Аналізуються основні причини надмірності машинного коду програм, що породжуються усіма компіляторами. Пропонується ефективне, багаторазове використання інформації, що знаходиться у програмно доступних регістрах в кожному місці програми під час її виконання. Створена структура бази даних та запропонований алгоритм для формування ефективного машинного коду програм на останній фазі роботи компіляторів.