Моделювання паралельних процесів в інформатиці та медицині

Моделювання паралельних процесівІІарнюк A.M., Волошин M.В., Єремеєв Б.М. Моделювання паралельних процесів в інформатиці та медицині. / за наук. ред. проф. Кузьмука В.В., доц. Супруненко О.О.: Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2011. – 124 с. ISBN 978-966-353-241-7

Монографія містить роботи аспірантів Відділення гібридних моделюючих і управляючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ПАНУ, в яких розглядаються питання застосування паралельних обчислювальних процесів для розв’язання задач верифікації програмного забезпечення, розпізнавання інформативних ділянок в автоматизованих системах іридодіагностики, при реалізації засобів дистанційної біорезонансної діагностики і терапії.