Оприлюднення рейтингового списку вступників 2018

  1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – 1 серпня
  2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 1 серпня
  3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр»: для спеціальностей, які складають вступні випробування у закладі освіти – 8 серпня (для вступників на заочну форму навчання (за контрактом) на основі ОС магістра або ОКР спеціаліста – 21 липня)
  4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – 9 серпня