Подання оригіналів документів про освіту вступників 2018

  1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня «бакалавр» – 6 серпня
  2. Для вступу на перший курс (зі скороченим дворічним (трирічним) терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – 3 серпня
  3. Для здобуття освітнього ступеня «магістр»: для спеціальностей, які складають вступні випробування у закладі освіти – 10 серпня (для вступників на заочну форму навчання (за контрактом) на основі ОС магістра або ОКР спеціаліста – 23 липня)
  4. Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю – 13 серпня