Рейтинг успішності 1 с. 2017-2018 н.р. (держ. замовлення)

За допомогою меню Навчання → Рейтинг успішності → Державне замовлення можна ознайомитись з рейтингом успішності студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, за результатами семестрового контролю І семестру 2017/2018 навчального року.