Рейтинг успішності 2 с. 2017-2018 н.р.

За допомогою меню Навчання → Рейтинг успішності → Державне замовлення і Навчання → Рейтинг успішності → Контракт можна ознайомитись з рейтингом успішності студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням та за контрактом, за результатами семестрового контролю ІІ семестру 2017/2018 навчального року.