Рухи небесних тіл та їх зустрічі.

roohnebesnЖолонко М.М. Рухи небесних тіл та їх зустрічі. Частина 2. Проблеми астрономічної навігації. – Черкаси: Вид. відділ «Бізнес-стиль», 2012. – 156 с.

Книга є продовженням опису рухів небесних тіл різного походження та їх використання в навігації. Для студентів і старшокласників, викладачів, аматорів-астрономів, фахівців різних галузей, які цікавляться питаннями розвитку науки і техніки, астрономічною навігацією, інформаційними технологіями. Викладені деякі історичні факти та зроблені оцінки сучасних можливостей міжпланетних подорожей і орієнтування в космічному просторі та на поверхні сфери, яка рівномірно обертається. Метою цієї другої частини книги є популяризація наукових знань, підтримка вищої освіти, інформаційних технологій, спрямування молоді до активної життєвої позиції та прагнення до вміння орієнтуватись у навколишньому просторі-часі за допомогою небесних світил, розуміти та передбачати їх появу і рухи над горизонтом.