Розв’язання задач з дисципліни „Чисельні методи в інформатиці”

Чисельні методи в інформатиці

Супруненко О.О., Гребенович Ю.Є. Розв’язання задач з дисципліни „Чисельні методи в інформатиці”: навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 050103 «Програмна інженерія», 050101 «Комп’ютерні науки», 040303 «Системний аналіз» усіх форм навчання. Частина 1. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 80 с. ISBN 978-966-353-242-4

Навчально-методичний посібник розроблений на допомогу студентам при організації самостійної роботи з дисципліни «Чисельні методи в інформатиці». Перша частина видання містить чисельні методи розв’язання функціональних рівнянь та їх систем, а також методи апроксимації функцій поліномами і сплайнами. У першій частині посібника також розміщені методичні вказівки до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи (РГР), завдання, приклади розв’язання завдань, перевірка достовірності й точності отриманих розв’язків, зразки оформлення готових завдань. Наведені методичні вказівки щодо роботи з літературою та оформлення літературних посилань.