Твердий водень, теплопровідність, астрономія та навігація, інформаційні технології, розпізнавання і обробка дискретних сигналів. Збірник праць

Збірник праць

Жолонко М.М. Твердий водень, теплопровідність, астрономія та навігація, інформаційні технології, розпізнавання і обробка дискретних сигналів. Збірник праць. – Черкаси: Вид. відділ “Бізнес-стиль”, 2011. – 220 с. ISBN 978-966-96412-5-0

До збірника увійшли наукові та науково-методичні праці, які з’явились у перше десятиріччя після 2000 року. Деякі з них ще не були опубліковані або оприлюднювались лише в працях конференцій. Однак більшість вийшла в українських провідних наукових журналах та за кордоном. Тематика робіт охоплює нові досягнення низькотемпературної фізики твердого тіла, актуальні питання астрометрії та навігації, інформаційні технології. Збірник видасться до 50-річчя з дня народження автор а та у зв’язку з 30-річчям його наукової та викладацької діяльності.
Для студентів та викладачів, науковців, інженерів-програмістів, аматорів-астрономів, фахівців різних галузей, які вивчають питання розвитку сучасної фізики, астрономічної навігації, інформаційні технології. Метою книги є популяризація досягнень українських вчених, підтримка вищої освіти, впровадження інформаційних технологій.