Рейтинг успішності студентів денної форми навчання,
які навчаються за державним замовленням,
за результатами семестрового контролю
І семестру 2018/2019 навчального року

 

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання, які зараховані на перший рік навчання
за державним замовленням за конкурсним балом, здобутого під час вступу на навчання (2018-2019 н. р.)

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням,
за результатами семестрового контролю ІІ семестру 2017/2018 навчального року