Список студентів,
яким призначені з 01.09.2019 ординарні академічні стипендії
на перше півріччя 2019/2020 н. р.

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання,
які навчаються за державним замовленням, за результатами семестрового контролю І семестру 2018/2019 навчального року

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання, які зараховані на перший рік навчання
за державним замовленням за конкурсним балом,
здобутого під час вступу на навчання (2018-2019 н. р.)

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання,
які навчаються за державним замовленням, за результатами семестрового контролю
ІІ семестру 2017/2018 навчального року