Рейтинг успішності студентів денної форми навчання,
які зараховані на перший рік навчання
за державним замовленням за конкурсним балом,
здобутого під час вступу на навчання

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання,
які навчаються за державним замовленням,
за результатами семестрового контролю
ІІ семестру 2017/2018 навчального року