Перелік українських журналів, які індексуються у наукометричних базах даних Web of Science

Назва видання (країна – видавець) Сфера/Напрямок Посилання
Актуальні проблеми економіки Економіка http://eco-science.net/