Історія створення кафедри інте​лектуальних систем прийняття рішень

Підготовка фахівців з інформатики та комп’ютерної наукам в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького має давні традиції. Вони були започатковані ще у 1985 році, коли на фізико-математичному факультеті Черкаського державного педагогічного інституту для студентів спеціальностей “Математика і фізика” і “Фізика і математика” вперше почав читатись курс “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. Випускник Черкаського інженерно-технологічного інституту, Голуб С.В. успішно захистив кандидатську дисертацію у галузі вимірювальної техніки, тривалий час працював у рідному інституті, і одночасно наполегливо працював у напрямку створення комп’ютеризованих вимірювальних систем моніторингу навколишнього середовища реального часу.

У 2000-2001 роках Салапатов В.І. та Голуб С.В. докладають значних зусиль для розвитку комп‘ютерного напрямку в університеті. Так 24 грудня 2001 року утворився новий факультет – інформаційних технологій та біомедичної кібернетики, деканом якого призначено доц. Салапатова В.І. Будучи деканом факультету Салапатов В.І. проводить велику роботу по відкриттю нових спеціальностей напрямку “Комп‘ютерні науки”.

У 2005 році на факультеті інформаційних технологій та біомедичної кібернетики створено кафедру «Інтелектуальних і інформаційних систем», яка є випускаючою за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Кафедра «Інтелектуальних систем прийняття рішень» – базовий структурний підрозділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, створена 25 червня 2005 року. Здійснює навчальну, методичну, науково-дослідницьку та консультативну діяльність з кількох споріднених дисциплін, виховну роботу серед студентів, підготовку науково-педагогічних і інженерних кадрів, підвищення їх кваліфікації. Кафедра проводить роботу, спрямовану на формування університету як центру освіти, науки і культури.

Сьогодні основними завданнями кафедри є:

  • створення умов задоволення особистості в інтелектуальному, культурному, і духовному розвитку через одержання вищої професійної освіти;
  • організація і проведення науково-дослідної роботи;
  • підвищення кваліфікації і підготовка кадрів за заявами юридичних і фізичних осіб на договірних засадах;
  • профорієнтаційна робота і участь у формуванні контингенту студентів 1 курсу. Забезпечення безпечних умов праці при проведенні навчального процесу і наукових досліджень.

Під керівництвом завідувача кафедри ІСПР Осауленка І. А. колектив кафедри забезпечує викладання та організацію вивчення студентами біля 30 фахових навчальних дисциплін з яких підготовані і використовуються в навчальному процесі навчально-методичні комплекси, опубліковано навчальні посібники і навчально-методичні розробки.

Під керівництвом доктора технічних наук, професора Голуба С.В. з січня 2014 року колективом кафедри ведеться науково-дослідна робота за темами: «Консолідація даних в технологіях багаторівневого інформаційного моніторингу» та «Методи та засоби інтелектуальної підтримки прийняття рішень». За результатами досліджень було опубліковано 12 статей у фахових виданнях та 4 тез наукових конференцій.