Кафедра інте​лектуальних систем прийняття рішень:
спеціальності та спеціалізації, освітні ступені, загальна характеристика

Черкаська область, маючи потужний промисловий та аграрний потенціал, потребує впровадження нових, науково-містких технологій. Сучасний етап розвитку промисловості передбачає широке використання комп’ютерної та мікропроцесорної техніки та сучасного програмного забезпечення для оптимального управління технологічними процесами та невиробничою сферою, що передбачає збір та керування потоками інформації, комп’ютерне управління керуючими та реєструючи ми пристроями. Таким чином, існує нагальна потреба, у фахівцях, які не лише є спеціалістами з програмного забезпечення автоматизованих систем, а також володіють всією необхідною кількістю знань в галузі інтелектуальної обробки інформації та систем штучного інтелекту.

Саме тому кафедра «Інтелектуальних систем прийняття рішень» підготовлює майбутніх фахівців за такими спеціальностями:

  • Системний аналіз;
  • Комп‘ютерні науки

Особливість навчання за  цими спеціальностями полягає в органічному поєднанні програмування, математики, фізики, комп’ютерної і мікропроцесорної техніки, електроніки, систем штучного інтелекту, теорії підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та управління проектами, що дозволяє набути знань та практичних навичок у розробці алгоритмів, програм та інформаційних комп’ютерних систем для їх подальшого використання при створенні систем інтелектуальної обробки інформації у виробничій та господарській сферах.

Провідні спеціалісти університету розробляють і видають навчально-методичні посібники з системного програмного забезпечення, теорії управління та методів прийняття рішень, штучного інтелекту, комп’ютерного моделювання, WEB – технологій, глобальних баз даних та знань, інших фахових дисциплін, створюють комп’ютерні, моніторингові та глобальні серверні системи колективного користування, розробляють мережеві технології дистанційного навчання, беруть участь у розробці інформаційно-пошукових систем для закладів, установ і підприємств м. Черкаси і області, а також різних підрозділів університету.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Системний аналіз» та «Комп’ютерні науки» зможуть розкривати невизначеності в задачах системного аналізу, досліджувати концепції комп’ютерної реалізації моделей, проектувати архітектуру комп’ютеризованих систем, проектувати бази даних та систем баз даних, проектувати локальні мережі та їх програмне наповнення, описувати аналіз природних, техногенних економічних та соціальних об’єктів та процесів інформатизації, будувати та аналізувати математичні моделі природних, техногенних, економічних та соціальних об’єктів та процесів інформатизації тощо.