Кафедра інформаційних технологій:
інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 • офіційний сайт ЧНУ: http://www.cdu.edu.ua/  ;
 • офіційний сайт  факультету ОТІУС: http://fotius.cdu.edu.ua/;
 • точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
 • необмежений доступ до мережі Інтернет;
 • наукова бібліотека, читальні зали;
 • віртуальне навчальне середовище Moodle;
 • корпоративна пошта;
 • навчальні і робочі плани;
 • графіки навчального процесу;
 • навчально-методичні комплекси дисциплін;
 • навчальні та робочі програми дисциплін;
 • дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін;
 • програми практик;
 • методичні вказівки щодо виконання курсових проектів (робіт), дипломних робіт;
 • критерії оцінювання рівня підготовки;
 • пакети комплексних контрольних робіт.