Історія створення кафедри інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій була створена у 2002  році (на той час – кафедра кібернетики) і набула статусу випускаючої. У вересні 2010 р. кафедра кібернетики була перейменована на кафедру інформаційних технологій та біомедичної кібернетики. А в лютому 2011 р. дістала назву кафедри інформаційних систем та медичних технологій. З 1 вересня 2015 р. Вченою радою університету (протокол №10) кафедру інформаційних систем та медичних технологій перейменовано на кафедру інформаційних технологій (ІТ). Сьогодні кафедру очолює доцент, кандидат фізико-математичних наук Валентин Семенович Авраменко.

Кафедра готує найбільш затребуваних у виробництві, бізнесі та соціальній сфері IT-фахівців, що створюють і реалізують новітні досягнення науково-технічного прогресу в галузі інформатизації та програмування, інженерії знань. Основною задачею яких є створення інформаційних систем для задоволення інформаційних потреб в рамках конкретної предметної області.