Кафедра інформаційних технологій:
наукова діяльність

Науково-дослідна та науково-методична робота на кафедрі інформаційних технологій виконується відповідно до загальної концепції розвитку кафедри. Викладачі та аспіранти працюють над темами наукових робіт:

  1. Технологія адаптивного управління ресурсами в розподілених інформаційних системах.
  2. Інформаційні системи та медичні технології.
  3. Методи та засоби моделювання комп’ютерних криптосистем.
  4. Методологія створення віртуальних роботів.

За результатами наукових досліджень опубліковано ряд навчальних посібників, методичних матеріалів та статей, теоретичні і практичні результати доповідалися і обговорювалися на міжнародних та українських конференціях.