Кафедра інформаційних технологій:
спеціальності та спеціалізації, освітні ступені, загальна характеристика

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра:

  • освітній ступінь «бакалавр»  напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки; спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні технології в біології та медицині) та 122 Комп'ютерні науки (Інформаційні технології в біології та медицині);
  • освітній ступінь «магістр» за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології).

Активно працюючі студенти до закінчення баклаврату або магістратури мають статті у провідних журналах, доповіді на всеукраїнських і міжнародних конференціях. Крім того, багато випускних робіт студентів спрямовані на реалізацію потенціалу в поліпшенні якості медичного обслуговування населення.

Викладачі кафедри внесли значний вклад у формування українського бренда «черкаський програміст», якого відрізняють високий рівень теоретичної підготовки, творчий підхід до справи й здатність вирішувати важкі нестандартні задачі.

На кафедрі в даний час вирішується досить актуальне завдання побудови системи «школа – ВНЗ – наукові дослідження – індустрія», що забезпечує пошук, профорієнтацію, відбір, додаткове навчання, передпрофесійну і професійну підготовку (включаючи навчання в магістратурі, аспірантурі) висококваліфікованих фахівців в області виробництва програмного забезпечення, які зможуть виконувати функції розробників, дослідників і керівників широкого кола науково-технічних, науково-дослідних та інноваційних проектів.

Випускники кафедри мають кваліфікацію, необхідну для швидкої адаптації до динамічного ринку праці, нарощування майстерності та кар'єрного зростання, набуття провідної ролі в трудових колективах і активної співпраці з професійними співтовариствами за своїм профілем діяльності.

Випущені за останній час кілька сотень обдарованих молодих фахівців кафедри зайняли велику кількість керівних посад в українських і закордонних компаніях-розроблювачах програмного забезпечення, і самі організували компанії, у яких у цей час працюють десятки програмістів.

Контакти: 18000, м. Черкаси,  бульвар  Шевченка 79,  каб. 275.

Телефон: + 047-233-07-59,

E-mail: is_mt@ukr.net