Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем:
навчально-методичне забезпечення

Основні зусилля кафедри спрямовані на забезпечення проведення освітнього процесу за сучасними вимогами до підготовки ІТ-фахівців з відповідним матеріально-технічним та науково-методичним забезпеченням. Значна увага приділяється самостійній творчій діяльності студентів, організації участі студентів у прикладних науково-дослідних роботах, формуванню у них професійних компетентностей, навичок дотримання етичних принципів з погляду професійної етики та соціальних норм. Для забезпечення намічених цілей студенти та магістранти проходять профільні практики у ІТ-компаніях м. Черкаси і регіону, беруть участь у фахових освітніх-прикладних проектах, організованих ІТ-компаніями м. Черкас.

Розроблені освітні програми зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» на базі матеріалів Професійного стандарту «Фахівець з розробки програмного забезпечення» (2014), матеріалів проекту Тьюнінг та методичних рекомендацій до розроблення освітніх програм, рекомендацій об’єднаної комісії ACM та IEEE з викладання програмної інженерії та інформатики в університетах, а також Swebook Guide V 3.0.

Розроблене навчально-методичне забезпечення:

  1. освітньо-професійної програми «Програмна інженерія» першого рівня вищої освіти;
  2. освітньо-професійної програми «Комп’ютерна лінгвістика» першого рівня вищої освіти;
  3. освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» другого рівня вищої освіти.