Історія створення кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Підготовка фахівців з інформатики та комп’ютерних наук в Черкаському державному університеті має давні традиції. Вони були започатковані ще у 1985 році, коли на фізико-математичному факультеті Черкаського державного педагогічного інституту для студентів спеціальностей «Математика і фізика» і «Фізика і математика» вперше почав читатись курс «Основи інформатики та обчислювальної техніки»

Історія кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем бере початок з відкриття на фізико-математичному факультеті Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького у вересні 1996 року інженерної спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (ПЗАС). Ліцензування спеціальності проходило за сприяння факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». При відборі студентів на інженерну спеціальність проводився вступний іспит з інформатики у формі комп‘ютерного тесту, що був на той час рідкістю у ВУЗах країн СНД.

Для акредитації спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» у 1999 році була створена випускаюча кафедра, яка мала назву «Кафедра математичного і програмного забезпечення автоматизованих систем». Очолив кафедру запрошений у 1987 році з Братського індустріального інституту к.т.н., доцент Моргун Олександр Миколайович. Для підсилення кадрового складу кафедри у 1999-2000 навчальному році до викладання фахових дисциплін запрошені к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки НТУУ «КПІ» Салапатов Володимир Іванович та к.т.н. з Черкаського інженерно-технологічного інституту Голуб Сергій Васильович. Згодом на кафедру також запрошені д.т.н., проф. Тесля Ю.М. та к.т.н., доц. Данченко О.Б. з Черкаського інженерно-технологічного інституту для викладання дисциплін професійного спрямування. Багато зусиль для акредитації спеціальності доклав доц. Салапатов В.І., який очолив кафедру з вересня 2001 року.

Випускники спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» при влаштуванні на конкретні робочі місця мали довчати специфіку галузі, автоматизацію процесів якої їм належало виконувати. Тому виникла ідея відкриття на базі цієї спеціальності інших спеціальностей з підготовки прикладних інженерів-програмістів з вивченням медичного, економічного та екологічного профілів. Так у березні 2002 року на базі Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького з ініціативи доц. Салапатова В.І. та проф. Кузьмука В.В. було проведено науково-практичний семінар "Інформаційні технології в медицині". Головував на семінарі голова проблемної комісії "Космічна телемедицина", завідувача кафедри медичної кібернетики і телемедицини факультету інформаційно-обчислювальної техніки Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" д.т.н., проф. Яценко В.П. У семінарі брали участь провідні лікарі міста і області, які підтримали ідею відкриття спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спеціалізацією «Медична кібернетика та інформаційні технології в медицині». Ця спеціальність була ліцензована у червні 2002 року, а у вересні на базі кафедри МПЗАС утворилася випускаюча кафедра з цієї спеціальності – кафедра кібернетики, яку очолив доц. Салапатов В.І. Завідувач кафедри значні зусилля спрямував на розвиток матеріально-технічної бази для навчання програмістів.

З вересня 2002 року кафедру МПЗАС очолив професор Кузьмук Валерій Валентинович, запрошений з Інституту проблем моделювання в енергетиці Національної академії наук України (ІПМЕ НАН України). Професор Кузьмук В.В. є провідним фахівцем з аналізу та побудови ефективних паралельних алгоритмів. Він започаткував наукову тематику, пов‘язану з паралельними обчислювальними процесами, яка вважається на сьогоднішній день однією з найбільш актуальних для напряму підготовки «Програмна інженерія», що є базовим напрямом спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Кузьмук В.В. сприяв ліцензуванню магістратури за спеціальністю ПЗАС на кафедрі, яке проходило у 2003 році. Також завідувач кафедри сприяв вступу до аспірантури ІПМЕ НАН України викладачів та кращих випускників магістратури ПЗАС.

У 2005 році під керівництвом проф. Кузьмука В.В. захистила кандидатську дисертацію старший викладач Супруненко О.О. Старший викладач кафедри МПЗАС Онищенко Б.О. закінчив аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України і захистив кандидатську дисертацію у 2006 році. Згодом доц. Онищенко Б.О. та доц. Супруненко О.О. за ініціативи проф. Кузьмука В.В. започаткували між кафедральний семінар «Проблеми паралельних обчислень», на якому і нині проходять апробацію наукові роботи студентів магістрантів, аспірантів та викладачів кафедри ПЗАС і факультету ОТІУС. До наукової роботи на кафедрі залучаються студенти з 2-3 курсів.

На кафедрі ПЗАС також склалися традиції підготовки студентів до участі у олімпіадах з програмування. Цією роботою на кафедрі займається старший викладач Порубльов І.М., який є членом журі та автором задач всеукраїнської олімпіади з програмування. У 2007 році він разом зі Ставровським А.Б. видав книгу «Алгоритми і програми. Рішення олімпіадних завдань» (Порубльов Ілля Миколайович, Ставровський Андрій Борисович. Алгоритми і програми. Рішення олімпіадних завдань. – М.: "Вільямс", 2007. – 480 с.). Порубльов І.М. готує кращих студентів до участі в олімпіадах всеукраїнського і міжнародного рівнів. Підготовані ним студенти майже щороку займають на олімпіадах призові місця, які підтверджені численними дипломами.

Ще одним досягненням олімпіадників є той факт, що на даний момент Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького є базовим ВУЗом для проведення І-го (обласного) етапу всеукраїнської олімпіади з програмування за версією ACM.

Слід відмітити, що серед викладачів кафедри є здобутки і в галузі власне розробки програмного забезпечення. Зокрема старшим викладачем Копаєвим Олександром Володими­ровичем до чемпіонату світу з пауерліфтингу, який проходив у листопаді 1998 року у місті Черкаси за підтримки кафедри спортивних дисциплін, була розроблена та впроваджена автоматизована система керування змаганнями з пауерліфтингу (GoodLift). Система настільки добре зарекомендувала себе в роботі, що починаючи з 2003 року за допомогою неї проводяться (проходить інформаційно-комп‘ютерне обслуговування) всі змагання з пауерліфтингу світового та європейського рівнів, а О.В. Копаєв приймає участь у організації та проведенні цих змагань у якості комп’ютерного секретаря (технічного фахівця з інформаційного забезпечення).

З 2010 року кафедру математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем перейменовано в кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС), яку з лютого 2011 року знову очолює доц. Салапатов В.І.

На кафедрі проводиться навчальна, методична та наукова робота, яка охоплює різні грані сучасного розвитку напряму підготовки «Програмна інженерія». У складі кафедри працюють 1 доктор наук, професор, 4 кандидати наук, доценти, 5 старших викладачів, 2 викладачі. Студенти навчаються на стаціонарному та заочному відділеннях.

Значний вклад у розвиток навчальної та наукової складової кафедри вносили: доц. Салапатов В.І., проф. Кузьмук В.В., доц. Онищенко Б.О., доц. Жолонко М.М., доц. Супруненко О.О., к.т.н. ст.в. Ярмілко А.В., ст.в. Порубльов І.М., викл. Блакова О.А.

З 2016 року кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем очолює к.ф.-м.н., доц. Онищенко Б.О. Дякуючи зусиллям доц. Салапатова В.І. та доц. Онищенка Б.О. на кафедрі відкривається нова спеціалізація «Комп’ютерна лінгвістика». Вдосконалюється навчально-методична робота, готуються нові освітні програми зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» на базі світових рекомендацій об’єднаної комісії ACM та IEEE з викладання програмної інженерії та інформатики в університетах, а також Swebook Guide V 3.0. Студенти і магістранти кафедри проходять профільні практики у ІТ-компаніях м. Черкаси і регіону, беруть участь у фахових освітніх-прикладних проектах, організованих ІТ-компаніями м. Черкас, у прикладних наукових дослідженнях, результати яких представляються на конференціях. На базі Черкаського національного університету викладачі доц. Онищенко Б.О., ст.в. Гребенович Ю.Є., ст.в. Порубльов І.М. проводять заняття з освоєння перших кроків у програмування зі школярами шкіл м. Черкаси.

У сфері науки та освіти кафедра співпрацює:

  • з Міжнародною Академією Інформатизації (Українське відділення);
  • з Міжнародною Асоціацією Інтегративної медицини, м. Київ;
  • з відділенням гібридних моделюючих та управля­ючих систем в енерге­тиці Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України;
  • з кафедрою обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Киівський політехнічний інститут» м. Київ;
  • науково-медичним та виробничим об’єднанням «Алтимед» м. Київ та з багатьма іншими навчальними і науковими закладами.

У нинішній час на кафедрі проводиться підготовка фахівців зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» за двома освітніми ступенями:

  • бакалавр – спеціалізації «Програмна інженерія» та «Комп’ютерна лінгвістика» (кваліфікації: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, програміст системний; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, програміст прикладний),
  • магістр (кваліфікація: аналітик комп‘ютерних систем, адміністратор систем).

Більшість студентів починаючи з 4-го курсу працевлаштовуються у компаніях з розробки програмного забезпечення, що дозволяє навчання за індивідуальним планом. Випускаючись з університету такі студенти є не тільки дипломованими фахівцями, але й мають досвід роботи в команді програмістів. Випускники кафедри працевлаштовуються на підприємствах і у організаціях Черкас, Києва та інших міст України. Кращі випускники працюють у Польщі, Німеччині, Фінляндії, Англії, Швеції, Швейцарії, США.

Випускники кафедри мають змогу продовжити працювати в науці, вступивши до аспірантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України та інших наукових та освітніх закладів. На даний момент в аспірантурі різних навчально-наукових закладів навчається 7 випускників кафедри.